חוות דעת משפטית

אני מעוניין לקבל הצעת מחיר ל:
(המידע נישמר בסודיות מלאה. נשתדל להשיבך תוך 24 שעות)