אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הרשות לאכיפה וגבייה – אוקטובר 2009

ביום 11.5.08 החליטה הממשלה על שינוי ארגוני במערכת ההוצאה לפועל כך שתופרד מהנהלת בתי המשפט ותהפוך ליחידת סמך הכפופה למשרד המשפטים.
החלטה זו נבעה בין היתר מאחוזי הגבייה הנמוכים המערערים את שלטון החוק והופכים החלטות שיפוטיות לשרירותיות ובלתי ניתנות ליישום.
החל מהראשון בינואר 2009 פועלות רשות האכיפה והגביה כיחידה עצמאית בנפרד מהנהלת בתי המשפט כפופה למנהל, מר דוד מדיוני.
הוקם אתר אינטרנט של הרשות לאכיפה וגבייה . האתר נועד לאפשר היכרות עם המערכות עליהן אחראית הרשות, ולספק מידע על ההליכים המתקיימים בה. הרשות אחראית על מערכת ההוצאה לפועל על כל יחידותיה ועל המרכז לגביית קנסות.
המבקר באתר זה יוכל לעמוד על סמכויותיהם של רשמי ההוצאה לפועל ודרכי עבודתם של לשכות ההוצאה לפועל , וללמוד על הדרכים הפתוחות בפני כל אדם לפנות למערכות ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.
לכניסה לאתר

בהצלחה
אילה בירגר עו"ד

דילוג לתוכן