הטיפ השבועי

 
show_infogreen
 
 
 
פנה אלי לקוח בשאלה לגבי שוכר בדירה שמתלונן על רעש הבוקע מדירת השכנים, הן בשעות היום והן בלילה. האם ניתן לעשות משהו נגדם?
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
לעיתים קרובות מכניסים לחוזה שכירות סעיף הקובע כי השוכרים לא יכולים לסיים את תקופת השכירות במהלך התקופה אלא לסיים אותה בכל מקרה ובכל מצב עד תומה. אולם לעיתים נוסח הסעיף הוא כזה שמאפשר לשוכרים לעזוב במהלך תקופת השכירות ואולם עליהם להביא שוכר חלופי ובהסכמת המשכיר בלבד ובכתב. אם זה הוא המצב - כיצד עושים את זה נכון?
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
עקבות פניית לקוחה אליי אני מביאה לידיעתכם כיצד אתם יכולים לקבל מידע על הנכס שלכם. למעשה אתם יכולים לקבל מידע במספר דרכים.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
בעקבות הניוזלטר האחרון שלי בו ביקשתי לדעת איזה מידע מעניין את הקוראים קיבלתי מספר רב של תגובות לפיהן הם מעוניינים לקבל טיפים בנושא השבחת דירות. אז אני רוצה להכיר לכם מעצבת פנים שאני משתפת איתה פעולה: ענת פרידמן,
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
השבוע היה אצלי לקוח מבוגר שרצה לעשות צוואה אך ורק בקשר לנכס אחד ספציפי שלו - דירה - האם זה אפשרי?
בהחלט כן !!!!
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
חשוב לדעת שאת דמי ועד הבית חייבים לשלם. אם יש השגות / בעיות / מחלוקות - יש לזמן אסיפת דיירים (4 ימים מראש) ליום ושעה מסויימים.
את ההודעה על זימון האסיפה יש לתלות על לוח המודעות בבית המשותף. כמו כן יש לשלוח הזמנות בדואר לבעלי דירות שאינם מתגוררים בבנין. בהודעה יש לציין את הנושאים אשר יועלו על סדר היום.
את האסיפה ניתן לקיים בכל פורום, כעבור 30 דקות מהמועד שנקבע. חשוב שועד הבית יתן דוח מסודר לגבי הכנסות והוצאות הבית המשותף - אחת לשישה חודשים.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
הכניסו לחוזה השכירות שלכם סעיף המפרט בדיוק איזה תיקונים חלים על השוכר ואיזה תיקונים חלים על המשכיר.

למשל:
  • ברז דולף
  • פס של תריס שנשבר
  • נפיחות בקיר עקב רטיבות
  • מזגן שהתקלקל

המלצה: התאימו את זהות האחראי לתיקונים לנסיבות ולמצב. לדוגמא, אם המשכיר מתגורר בחו"ל ואינו זמין לטיפול בבעיות הנ"ל - מומלץ לציין בחוזה השכירות כי הוסבר לשוכר והשוכר הסכים - כי מאחר והמשכיר מתגורר בחו"ל כל התיקונים יחולו עליו.