אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הטיפ השבועי - מאת עו"ד אילה בירגר - 24.1.2014 - וועד הבית

חשוב לדעת שאת דמי ועד הבית חייבים לשלם. אם יש השגות / בעיות / מחלוקות – יש לזמן אסיפת דיירים (4 ימים מראש) ליום ושעה מסויימים.

את ההודעה על זימון האסיפה יש לתלות על לוח המודעות בבית המשותף. כמו כן יש לשלוח הזמנות בדואר לבעלי דירות שאינם מתגוררים בבנין. בהודעה יש לציין את הנושאים אשר יועלו על סדר היום.

את האסיפה ניתן לקיים בכל פורום, כעבור 30 דקות מהמועד שנקבע. חשוב שועד הבית יתן דוח מסודר לגבי הכנסות והוצאות הבית המשותף – אחת לשישה חודשים.

דילוג לתוכן