חברות

 
בעמודים אלו תמצאו סידרת טיפים שמטרתם להנחות לכוון, לייעל ולקדם חברות / עמותות / שותפויות ועסקים בכלל.
סידרת טיפים זו נועדה לתת מענה על שאלות קריטיות הנוגעות לאופי הפעילות, המודל עסקי, היישות משפטית, סוגיות של תכנון מס, הנהלת החשבונות, בחירת רואה החשבון, גיוס עובדים, שיווק, פרסום, יחצנות וכו' וכן כל הקשור בייעול וקידום החברה / השותפות / העמותה ו/או העסק וכן קידומו והעלאתו לפסי הצלחה.
 
 
show_infogreen
 
 
 
על מנת להקים חברה יש לפעול כדלקמן:
בקשה לרישום חברה
יש להגיש לרשם החברות בקשה להקמת חברה על טפסים מסויימים שניתן להורידם באתר רשם החברות. אל הבקשה יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים . גם טופס זה ניתן להורדה באתר רשם החברות. כמו כן יש לשלם אגרה בסך כ 2000 ש"ח. יש לחתום על הבקשה בפני עו"ד.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
ובכן החלטנו להקים עסק. מהם השיקולים בקביעת המבנה המשפטי של העסק?
האפשרויות העיקריות למבנה עסק הינן:
1. עוסק מורשה,
2. שותפות
3. חברה.
4. קיימת אפשרות גם להקים עמותה אך לא נתייחס לכך כרגע.