אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 1: מבנה משפטי של עסק

ובכן החלטנו להקים עסק. מהם השיקולים בקביעת המבנה המשפטי של העסק?
האפשרויות העיקריות למבנה עסק הינן:

  1. עוסק מורשה,
  2. שותפות
  3. חברה.
  4. קיימת אפשרות גם להקים עמותה אך לא נתייחס לכך כרגע.

האבחנה העיקרית בין עוסק מורשה ושותפות מחד, לבין רישום חברה מאידך, היא קיום האבחנה בין בעל העסק לבין העסק עצמו. כלומר כאשר אדם מקים עסק על שמו הוא זה העומד בחזית , נירשם ברשויות המס כעוסק מורשה (או לפעמים עוסק זעיר) והספקים והלקוחות שלו עומדים מולו.

אם, חלילה, תוגש תביעה משפטית כנגד העסק, היא תוגש נגד בעל העסק באופן אישי, ואם הוא יפסיד בתביעה ויחוייב לשלם , הרי שיהא עליו לשלם את הסכום מכיסו ולעיתים אף יוטלו שעבודים על רכושו הפרטי כגון עיקולים, רישום הערות אזהרה וכיוצ"ב. כך גם לגבי שותפות שאינה רשומה, השותפים נרשמים ברשויות המס והם עומדים מול לקוחותיהם וספקיהם.

ואולם, כאשר מקימים חברה, נוצר גוף משפטי חדש. כלומר מדובר בגוף משפטי בעל אישיות משפטית ניפרדת מאותו אדם שהקים אותו. החברה נירשמת ברשויות המס כעוסק, והיא נרשמת במקביל אצל גוף במשרד המשפטיים הנקרא "רשם החברות". החברה מקבלת מספר חברה פרטית (ח.פ.), והיא זו העומדת מול הספקים והלקוחות.

החסרונות העיקריים בהקמת חברה הינם ההוצאות הגבוהות יותר ואולם הן חד פעמיות וקבועות. בעת הקמת חברה יש לשכור עורך דין שיקים את החברה, יש לשלם לרשם החברות אגרת רישום (עומדת כיום סביב 2,000 ₪, ולאחר מכן יש הוצאות שנתיות קבועות שהן תשלום לרואה חשבון על דו"חות שנתיים ותשלום לרשם החברות לאגרה שנתית.

מאידך, היתרונות גדולים, החשיפה האישית של בעל העסק מצטמצמת רק למקומות בהם הוא נתן ערבות אישית לחובות החברה (לבנקים, ספקים וכו') או למקומות בהם החליט גוף שיפוטי לבצע "הרמת מסך" של החברה (על כך במאמר נפרד).

קיימים יתרונות נוספים במקום שלעסק יש יותר מבעלים אחד ורוצים להגדיר בצורה משפטית ומדויקת את דרכי הניהול ותחומי האחריות של השותפים ושל העובדים.

כעיקרון, מעבר לגודל של עסק זעיר ונטול סיכונים, כמעט תמיד עדיף ניהולו של העסק באמצעות חברה בע"מ.

דילוג לתוכן