אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

חברות

בעמודים אלו תמצאו סידרת טיפים שמטרתם להנחות לכוון, לייעל ולקדם חברות / עמותות / שותפויות ועסקים בכלל.
סידרת טיפים זו נועדה לתת מענה על שאלות קריטיות הנוגעות לאופי הפעילות, המודל עסקי, היישות משפטית, סוגיות של תכנון מס, הנהלת החשבונות, בחירת רואה החשבון, גיוס עובדים, שיווק, פרסום, יחצנות וכו' וכן כל הקשור בייעול וקידום החברה / השותפות / העמותה ו/או העסק וכן קידומו והעלאתו לפסי הצלחה.

על מנת להקים חברה יש לפעול כדלקמן:

בקשה לרישום חברה
יש להגיש לרשם החברות בקשה להקמת חברה על טפסים מסויימים שניתן להורידם באתר רשם החברות. אל הבקשה יש לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים . גם טופס זה ניתן להורדה באתר רשם החברות. כמו כן יש לשלם אגרה בסך כ 2000 ש"ח. יש לחתום על הבקשה בפני עו"ד.

בכן החלטנו להקים עסק. מהם השיקולים בקביעת המבנה המשפטי של העסק?
האפשרויות העיקריות למבנה עסק הינן:

1. עוסק מורשה,
2. שותפות
3. חברה.
4. קיימת אפשרות גם להקים עמותה אך לא נתייחס לכך כרגע.

דילוג לתוכן