אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

חשבונית מס מפורטת - נובמבר 2008

פסק דין בעניין דוד פורת, רו"ח - נגד - ועדת הערר על פי חוק כביש אגרה

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע, כי חברת "דרך ארץ" המפעילה את כביש 6 חייבת על פי דרישת משתמש בכביש להמציא לו חשבונית מפורטת ללא חיוב בתשלום נפרד. בית המשפט המחוזי קבע כי חברת דרך ארץ אינה רשאית לגבות תשלום נפרד עבור פירוט חשבונית הנוקבת בתאריכי הנסיעות ובסכומי החיוב לכל נסיעה בכביש האגרה.

המערער פורת מבצע בכל חודש מספר נסיעות במקטעי שונים של כביש 6. חב' דרך ארץ שלחה אליו חשבונית ובה ציון סכום החיוב הכללי של כל הנסיעות שאותן ביצע הרכב באותו חודש. המערער ביקש לצרף לכל חשבונית שהומצאה לו פירוט של תאריכי הנסיעות, מקטעי הדרך ותעריף של כל נסיעה. חב' דרך ארץ הסכימה להמציא חשבון מפורט כנגד תשלום סך של 2.11 ₪ לכל חשבון.

השופטת וסרקרוג קבעה כי החובה הקבועה בתקנה 4 לתקנות האכיפה להנפיק לצרכן חשבונית עסקה (סכום חיוב כולל לתשלום, ללא פירוט), אינה פוטרת את הזכיין מחובתו להוציא חשבונית מס כדין לכול דורש, בה יופיע פירוט כנדרש בהוראות ניהול פנקסים.. חובה כזו בעולם העסקים, היא ללא חיוב כספי נוסף, שכן הוצאת חשבונית מס לצרכן על-פי דרישה היא "שירות" בלתי נפרד מניהולו של כול עסק כדין, ואין הוא יכול להיחשב כ"שירות נלווה".

חוק כביש האגרה אינו מאפשר לזכיין לגבות כל תשלום נוסף מעבר לאגרה, דמי גביה, פיצוי או החזר הוצאות, ואם ביקשה המדינה לאפשר לזכיין גבית יתר של סכומים בגין שירותים נלווים, היה עליה לעשות זאת באופן מפורש בחוק.

דילוג לתוכן