אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

עבר פלילי לא רלוונטי לועדת קבלה במושב – אוקטובר 2009

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע ביום 18.10.09 כי היקף חובת הגילוי המוטלת על צד לחוזה נגזרת מנסיבות המקרה ומטיב היחסים שבין הצדדים. בענייננו, מועמד לחברות ביישוב שכלל אינו נשאל על עברו הפלילי לא צריך מיוזמתו לנדב את המידע הנ"ל. עברו הפלילי של אדם אינו צריך ללוותו לכל אשר יפנה.

מדובר בתביעה לביטול הסכם שנכרת בין התובעת שהיא אגודה שיתופית להתיישבות לבין הנתבעים 1-2 שהיו בעת הרלוונטית בני זוג אשר ביקשו להתיישב ביישוב הקהילתי.

לפי דרישת האגודה החלו הנתבעים בתהליך לבדיקת התאמתם לחיים בקהילה. לאחר שעברו את כל שלבי התהליך בהצלחה, חתמה הנתבעת 1, על הסכם מסגרת עם התובעת.

אלא שלטענת התובעת, הנתבעים הטעו אותה ואת ועדת הקבלה, שכן לא גילו להם כי לנתבע 2, עבר פלילי.

משגילתה התובעת דבר, שלחה לנתבעים הודעה על ביטול ההסכם וכן דרשה מן הנתבע 3, כי יבטל את הסכם הפיתוח שכרת עם הנתבעים. במקביל להגשת התביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה עתרה התובעת לקבלת צו אשר יאסור על הנתבעים להמשיך בעבודות בניית ביתם ביישוב, ומבוקשה ניתן לה.

מנגד, טענו הנתבעים כי לא הסתירו דבר מן התובעת וכי כלל לא נשאלו על עברם הפלילי. עוד טענו הנתבעים כי עמדו בכל הדרישות והתנאים לקבלתם ליישוב. בנוסף, נטען כי הנתבעים נפרדו ורק הנתבעת 1, וילדיה יתגוררו ביישוב כך שלעברו הפלילי של הנתבע 2, אין כל נפקות.

בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי מן הראיות שהובאו עולה כי הנתבעים לא הסתירו את עברו הפלילי של הנתבע 2. בית המשפט קבע כי חובת הגילוי המוטלת על מועמד לחברות בישוב לא מחייבת אותו למסור מידע מפורט לגבי כל 'כתם' בעברו וודאי שלא לגבי כל פרט הנוגע להליכים פליליים שננקטו נגדו. מעבר לכך, קבע בית המשפט כי עברו הפלילי של אדם לא אמור להיחשב כפרט מהותי בשיקולי התובעת האם לקבל אותו כחבר בקהילה. מאחר ובית המשפט קבע כי לא נתקיימו עילות ביטול נוספות נדחתה התביעה ובוטל צו המניעה.

לפסק הדין – לחץ כאן
דילוג לתוכן