אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הריסת מבנים לא חוקיים במושב חגור – פברואר 2009

פסק דין תקדימי קובע כי המבנים הלא חוקיים שבנו חקלאים במושב חגור על אדמתם ייהרסו אך ורק 60 יום לאחר פטירתם. בית המשפט: "תביעת המנהל כנגד החקלאים מוצדקת אך בלתי צודקת".

מתוך "כלכליסט", אורי חודי , 27.1.09

פסק דין תקדימי קובע כי שישה חקלאים, חברי מושב חגור, שעשו שימוש חורג בקרקע והשכירו מבנים ושטחים חקלאיים לצד שלישי ללא הסכמת המינהל, יחויבו להרוס את המבנים הלא חוקיים, אך רק 60 יום לאחר פטירתם.

בית משפט השלום ברחובות קבע כי "התביעה של המינהל מוצדקת, אך בלתי צודקת. הנתבעים הינם חקלאים בעלי משקים המתגוררים במושב חגור מאז הקמתו, חקלאים מבוגרים מאוד אשר ישבו בישוב ספר ותרמו לביטחונה של המדינה בכל אותן שנים קשות של הקמתה. אין המדובר בעבריינים "לשמה", אלא שדוחק השעה וחוסר אפשרות להתפרנס הוליכו אותם למוצא היחיד האפשרי מבחינתם – השכרת שטחים לצדדים שלישיים לצורך מחייה מינימאלית".

במסגרת פסק הדין נותן בית המשפט פרשנות משפטית אחרת של חוזי המשבצת ומעמדם של חברי המושב. "תכליתם של החוזים, לאור משמעותם המשתנה על נסיבות הזמן והמקום" קבע השופט, "מחייבת קביעה חדשה ושונה לפרשנות המסמכים הנ"ל, וליציקת תוכן שונה למעמדם של חברי מושב חגור, ומושבים אחרים".

בית המשפט הסתמך בהחלטתו גם על ראיון שנערך לאחרונה עם ראש מינהל מקרקעי ישראל, ירון ביבי, שפורסם ב"כלכליסט" ובו הוא מצוטט אומר: "ברגע שבנו על הקרקע, אנחנו לא צריכים להמשיך ולנהל אותה עד קץ הדורות. אנחנו צריכים לדאוג שקיבלנו עבור הקרקע מחיר ראוי ושאנחנו לא מחלקים מתנות. אנחנו לא צריכים להמשיך ולנהל את חיי היום יום של המשתכן".

השופט פתר את ההתלבטות בין הצודק למוצדק בדרך של החלת העונש רק לאחר מותם של בעלי הנחלות וקבע: "ניתן בזה פסק דין נגד כל אחד מבעלי הנחלות המורה לו להרוס כל מבנה שנבנה על המקרקעין המוחזקים על ידו שלא כדין וללא היתר המינהל. לאור הנסיבות המיוחדות פסק הדין הנוכחי ייכנס לתוקף רק לאחר חלוף 60 יום ממועד הליכתו לעולמים של כל אחד מבעלי הנחלות".

"בית המשפט, למרות שהמינהל כתובע הוכיח את השימוש החורג שעשו בעלי הנחלות בקרקע, מכיר בנסיבות המיוחדות שהביאו את בעלי הנחלות במושב לבצע שימוש שלא על פי חוזה המשבצת" מדגיש עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים, "אי הסדרת השימושים הלא חקלאיים במושבים נובעים, להשקפתנו, בעיקרם מרשלנותם של ממ"י ורשויות התכנון, לתת מענה לשינויים שחלו בהתיישבות ב-20 השנה האחרונות. המשבר הקשה שעברה ההתיישבות בשנות ה-80 גרם לכך שחקלאים רבים נשארו בלי פרנסה ועם חובות כבדים, שגרמו לאלפי חברי מושבים לקחת אחריות ולפתח עסקים בלי קבלת היתר. על המינהל לייצר עבור בעלי הנחלות מסלול ירוק ומהיר אשר יאפשר לבעלי הנחלה להקים פעילות לא חקלאית, במסגרת הזכויות אשר מעניקות להן החלטות המינהל הרלוונטיות, ובנוסף על המינהל להכניס את המושבים למערכת חוזית מוסדרת וארוכת טווח אשר תשקף את הזכויות האמיתיות של החקלאים על אדמתם".

דילוג לתוכן