אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הצעת חוק: הקונה ישלם מס שבח – ינואר 2011

הצעת חוק: החל ממרץ 2011 ישלם הקונה מקדמה ע"ח מס שבח בגובה 7.5% או 15% תוך 25 יום ממועד חתימת העיסקה

מאת עו"ד אילה בירגר / ינואר 2011
  

ביום 10.1.11 אישרה ועדת הכספים של הכנסת הצעה לזירוז הליכי תשלום מס שבח . על-פי ההצעה רוכשי דירות ישלמו 7.5% או 15% מגובה מס השבח שאמור לשלם המוכר וזאת בתוך 25 יום ממועד חתימת העיסקה.

השינוי נועד לקצר הליכי רישום הבעלות וקבלת אישור מס שבח במהרה. אך יחד עם זאת, נותרת החבות בתשלום מס שבח על המוכר.

האישור הסופי להצעה יינתן לאחר הצבעה חוזרת שתתקיים בוועדה.

כלומר מס השבח, בשלבי חתימת החוזה הראשוניים, יוטל למעשה על הרוכש אך החבות בתשלום מס השבח נותרה למעשה על המוכר.

רוכשי הדירות ישלמו 15% (עבור דירות שנרכשו לפני שנת 2001) או 7.5% (עבור דירות שנירכשו אחרי שנת 2001) ממס השבח תוך 25 יום ממועד חתימת העיסקה.

החלת החוק תהא, ככל הניראה, מתחילת מרץ 2011 לכן , למי שמעוניין ברכישת דירה, מומלץ להזדרז ולבצע את עיסקת הרכישה.


הצעת החוק הנ"ל עלולה ליצור סיבוך בעסקות הנדל"ן וכן ליצור מתחים מיותרים בין הקונים למוכרים. כמו כן עלולה להביא למצב שרוכשי דירות יצטרכו לשלם, כבר במעמד חתימת החוזה, או מייד בסמוך לו, סכום גדול יותר ממה שהיה מקובל עד היום. כיום מקובל שרוכש דירה משלם במעמד חתימת החוזה כ – 10% מערך העיסקה הכוללת ואולם לאור הצעת החוק יצטרך הרוכש לשלם כ – 25% .

יתכן והדבר יצור מחסום בפני רוכשי דירות שאין בידיהם את הסכום הראשוני הנ"ל, על אחת כמה וכמה זוגות צעירים . סביר להניח כי למשקיעים לא תהיה הבעיה הנ"ל.

הרפורמה הוגשה לוועדת הכספים יחד עם חוק ההסדרים, אך פוצלה ממנו על-פי החלטת הוועדה. מנכ"ל משרד האוצר, חיים שני, הציג את מטרת הרפורמה, והסביר שהיא פועל יוצא ממהלך כולל אותו מקדמת הממשלה לייעול ושיפור הביורוקרטיה הממשלתית.

שני הציג בפני הוועדה ממצאים מדוח הבנק העולמי, מהם עולה שישראל מדורגת במקום נמוך בהשוואה למדינות הייחוס (מדינות OECD ומדינות מפותחות נוספות) בנוגע למערך הביורוקטי שלה, דבר המשפיע על רמת ההשקעות הזרות בישראל.

שני ציין, שהממשלה הקימה ועדה בראשותו, שחברים בה מנכ"לי משרדים ונציגי התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות המסחר, הביטוח הלאומי ולה"ב.

עוד אמר, שבשלב ראשון נבחרו שני נושאים לשיפור: קיצור משך הזמן לרישום נכסים וקיצור משך הזמן לרישוי עסק.

כאמור, הרפורמה במיסוי מקרקעין נועדה לשפר את משך הזמן לרישום בעלות על נכס ולהפחתתו ל-40- 70 יום (כיום מגיע עד 150 יום).

לדברי מנהל רשות המיסים, נסרדישי, הרפורמה ברישום מקרקעין נועדה להיטיב עם הקונה, כיוון שעל-פי רוב, למוכר אין אינטרס להאיץ את הליך רישום הנכס בטאבו על שמו של הקונה. עתה אמר, יבטיח התשלום לקונה, את השלמת העסקה וכי העברת מלוא התמורה בעד הנכס, תיעשה רק כאשר הנכס נקי מחובות מס.

במסגרת הדיונים בוועדה, הושגו מספר פשרות עם רשות המיסים. רוכשי דירות ישלמו 15% על דירות שנקנו לפני 2001 ו-7.5% על דירות שנקנו לאחר 2001.

מוכרים שלא יעמדו בזמני הדיווח על העסקות יחויבו בקנס של 200 שקל על כל שבועיים איחור (במקום 400-500 שקל), כפי שדרשה רשות המיסים. בניגוד לעמדת הרשות, תחולת החוק תהיה החל ב-31.3.2011 ולא מ-1.1.2011.

במהלך הדיון עלו מספר הסתייגויות של חברי הוועדה, של לשכת עורכי הדין ושל התאחדות הקבלנים. רוב ההסתייגויות נבעו מהחשש, שמא הרפורמה תביא לסיבוך עסקות הנדל"ן ותיצור מתחים בין הקונים למוכרים.

הוועדה אישרה את הצעת החוק פה אחד, אך האישור מותנה בהצבעה חוזרת עקב בקשת רוויזיה, ע"י יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה). לאחר שתאושר סופית, תועלה ההצעה לאישור בקריאות שנייה ושלישית במליאת הכנסת.

דילוג לתוכן