אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לאוכלוסיה מבוגרת לצורך רכישת זכות בבית אבות – מאי 2008

לשני בני זוג מבוגרים היו שתי דירות מגורים. באחת מהן התגורר הזוג והשניה הושכרה לשוכרים. בני הזוג היו מעוניינים למכור את שתי הדירות בו זמנית מאחר והיו זקוקים לכסף על מנת לרכוש זכות בדיור מוגן. בני הזוג פנו לקבל את עצת עורך דינם. עורך הדין הזהירם כי אם יעשו כן ייאלצו לשלם מס שבח בעלות גבוהה.

אם כן – מה הפתרון?

שלא כבעבר הרי שכיום אנשים מבוגרים רבים מעדיפים שלא להביא מטפל/ת ו/או לא להיזקק לעזרת המשפחה ומוכרים את דירת מגוריהם בה התגוררו במהלך כל חייהם ומבקשים להכנס להתגורר בבית אבות ו/או סגנון דיור המוכר בשם "דיור מוגן".

אדם מבוגר המוכר את דירת מגוריו בתקופה הקובעת יכול להגיש בקשה לקבלת פטור וזאת לשם חילוף דירת המגורים שלו בזכות למגורים בבית אבות.

יש מספר תנאים אשר בהתקיימם יתקבל הפטור:

  1. למוכר הדירה או לבן זוגו מלאו 60 שנה – אולם, במידה ואחד מבני הזוג זקוק לשירותי סיעוד (עפ"י הגדרתם בחוק המוסד לביטוח הלאומי) ניתן לקבל את הפטור עוד בטרם הגיע בני הזוג לגיל שישים.
  2. הזכות הנירכשת בבית האבות הינה לצורך מגוריו של המוכר ו/או בן/בת זוגתו.

יש להיות ערים לעובדה כי אם ייעשה שימוש בפטור זה הרי שהדבר ישלול קבלת פטור בעתיד כאשר תימכר הזכות בבית האבות לכן מומלץ להיוועץ בשרותי עורך דין לפני השימוש במסלול פטור זה.

ולפתרון המקרה שהובא לעיל:
עורך הדין ייעץ לבני הזוג לפעול כדלקמן : הדירה המושכרת תימכר במסלול פטור ממס שבח הניתן אחת ל- 4 שנים. על הדירה השניה אשר שימשה למגורי בני הזוג תוגש בקשה לפטור בגין רכישת זכות בבית אבות. בדרך זו בני הזוג ימכרו את שתי הדירות ויזכו בפטור לגבי שתי הדירות מבלי לשלם מס שבח. יצויין כי הפטור האמור לעיל ניתן בגין רכישת זכות בבית אבות ואולם יש לשער כי ניתן לקבל את הפטור גם עבור רכישת זכות בבית המוגדר כ"דיור מוגן".

דילוג לתוכן