אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

כיום: שינויים בגובה מדרגות מס רכישה ובעתיד: חוק התקציב קובע כי מס המכירה יבוטל – אוגוסט 2007

שינויים בעקבות חוק ההסדרים שאושר אתמול (13.8.07).

מס רכישה הוא מס מדורג המוטל על כל רוכשי הדירות. המדרגות נקבעות ע"י הממשלה. הכנסות המדינה מגביית מס רכישה מוערכות בכ 2 מיליארד ₪ לשנה. 

כיום מדרגות מס הרכישה הינן : 5% על קרקעות או נכסים מניבים ועל דירות מגורים שמחיריהן הגיעו ל 602,260 ₪ היה פטור ממס רכישה ועל הסכום שבין 602,260 ₪ ל 746,820 ₪ גובה המס היה 3.5% ועל דירות שמחיריהן גבוה מ 746,820 המס היה 5% על ההפרש.

על פי ההסדר החדש – כך עולה מסעיף בחוק ההסדרים שאושר אתמול (13.8.07) הועלו מדרגות מס הרכישה בצורה משמעותית כך שהחסכון לדירה יעמוד על כ 10,000 ₪ לדירה.

כמו כן נכלל בחוק התקציב, שאושר אמש בממשלה, ביטולו המוחלט של מס מכירה.

נקבע כי החל מ 1 באוגוסט 2007 המדרגה התחתונה למס רכישה תהא 850,000 ₪ – כלומר מי שרוכש דירה עד מחיר זה יהא פטור לחלוטין מתשלום מס רכישה. מס הרכישה על דירות שמחיריהן בין 850,000 ₪ ל- 1.3 מליון ₪ יהיה 3.5%, ועל דירות שמחיריהן יעלו על 1.3 מליון ₪ המס יהיה 5% על ההפרש.

ההחלטה אמנם לא מבטלת את מס הרכישה לחלוטין, אך היא מורידה אותו בעשרות אחוזים, עד לפטור מלא ברכישת דירות זולות.

מס המכירה (אשר בא במקום מס הרכוש ההסיטורי), בשיעור 2.5% מוטל על מכירת נכסי מקרקעין, למעט דירת מגורים.
ב- 2001 נקבע כי מס המכירה יחול רק על נכסים שנרכשו לפני נובמבר 2001 ואף יוכר כהוצאה למס שבח.עם זאת , המס לא בוטל, אף שהניב למדינה הכנסות נמוכות ואף שהיה כרוך בעיוות אפשרי – משום שהוטל גם על מי שמכר נכס בהפסד.
ברשות המיסים מקווים כי ביטולו יביא לעידוד עסקאות נדל"ן ולהפחתת חסם המס במכירת נכסים הסטוריים.

דילוג לתוכן