אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

החל מיום 1.10.15 - מע"מ 17%

על פי הודעת שר האוצר מיום 3.9.15, שיעור המע"מ על עיסקה ועל יבוא טובין ירד ב – 1% החל ביום 1.10.15. כלומר החל מיום 1.10.15 המע"מ יהא בשעור של 17%. הצו פורסם ברשומות ביום 10.9.15.

דילוג לתוכן