אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

כיצד ניתן להוזיל את תשלום הארנונה ?

מאת עו"ד אילה בירגר / מאי 2011 

 

הארנונה הינה מס המוטל על כל המחזיק בנכס. כלומר הארנונה מוטלת על מי שמתגורר בפועל בנכס. אם אין דייר בנכס הרי שהחיוב בארנונה מוטל על בעל הנכס. הרשות המקומית קובעת מי זכאי להנחה בארנונה. חוק ההסדרים אף הוא מתעדכן מעת לעת וקובע כללים באשר לתשלום הארנונה.

ראשית יובהר כי מומלץ לערער על גובה הארנונה באמצעות עורך דין המתמצא בנבכי החוק והפסיקה.

יש לשגר "השגה" על גובה הארנונה. מומלץ לעשות זאת בדואר רשום. על הרשות המקומית חלה חובה להשיב בתוך 60 יום, אלא אם קיבלה אורכה של 30 יום באישור ועדת ערער. אם הרשות המקומית לא פעלה כאמור יהא עליה לקבל את הערעור ולהעניק את ההנחה המבוקשת שאותו נישום חשב שמגיעה לו.

בנין שאינו ראוי לשימוש עקב מצבו הפיזי הרעוע ואינו מאוכלס זכאי לפטור מארנונה ואין להתנות את כדאיות השיפוץ לפי הערכת שמאי כפי שהיה נהוג עד היום. יש לבצע מבחן פיזי אובייקטיבי ולבדוק האם האדם הסביר סבור כי הבנין אינו ראוי לשימוש עקב מצבו וכי הוא לא מאוכלס עקב כך. המשמעות היא שאם תושב הינו בעל נכס שאינו ראוי לשימוש יש לפנות למנהל הארנונה ולהודיעו על כך. מומלץ להיוועץ במומחה טרם הפניה.

אם לנכס יש מספר שימושים שונים – מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום על מנת שהארנונה תיקבע עפ"י השימוש העיקרי ולא על פי יעודו של הנכס. המשמעות היא שכשמדור בנכס בעל יותר משימוש אחד, ושתעריף הארנונה של אחד הסיווגים זול מהשני, מומלץ לבדוק האם קיימת אפשרות לבקש הפרדה בין הסיווגים השונים ובכך להוזיל את התעריף. פסק דין מנחה בענין זה הוא בענין עירית קרית שמונה אשר נאלצה להפריד בין שימוש שנעשה כבית קפה בתעריף גבוהה לבין שימוש כבית מאפה בתעריף נמוך ואשר שניהם היו תחת אותם בעלים אך הופעלו בשני נכסים נפרדים וסמוכים.

פסק דין חשוב נוסף שניתן לאחרונה הינו בענין חיוב בארנונה של מספרות. עירית תל אביב סיווגה את רשת המספרות של מישל מרסייה כ"נותן שירותים". מישל מרסייה ערער וטען בבית המשפט העליון כי יש לסווגו כ"אמן ובעל מלאכה" שתעריף הארנונה שלו הינו נמוך יותר. כמו כן יש בעלי מספרות אשר הסיווג שלהם הינו "סיווג שיורי" (בתעריף גבוה) . בית המשפט העליון קיבל את טענותיו של מרסייה. במקרים אלו מומלץ לערער על שומת הארנונה. ההבדל עשוי להגיע עד 50%. מומלץ לכל מחזיק בנכס לבדוק את סיווג הנכס ואם הוא מסווג כ"שיורי" מומלץ לבחון האם קיים סיווג ספציפי המתאים יותר לנכס מבחינת הלשון והתכלית , כדי להוזיל את חשבון הארנונה.

דילוג לתוכן