אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

לא תמיד נכס ריק שאינו בשימוש יהא זכאי לפטור מארנונה – ספטמבר 2008

ביום 16.9.08, התקבל בבית המשפט העליון ע"י כב' השופטים מ. נאור, א. רובינשטיין, י. אלון פסק הדין ב – עעם 1860/06 תשתיות נפט ואנרגיה בע'מ נ' מועצה מקומית קרית טבעון. המערערת – תשתיות נפט בטבעון, עתרה כנגד חיובי ארנונה בגין חוות מיכלי גז. בין השאר טענה כי היא מחויבת בגין שטחים ריקים, שאינם משמשים אף לתחזוקה או לביטחון.

ביהמ'ש דחה את הערעורים וקבע כי:
כאשר מדובר על שימוש, אין צורך שהשימוש יהיה יום יומי. גם החזקת קרקע לצורך עבודות אחזקה ואפילו אם עבודות אחזקה אלה מתבצעות רק מפקידה לפקידה, די בה כדי להוות שימוש. בהליך קודם בין הצדדים שנדון בשנת 1995 נקבע כי השטחים משמשים לביטחון ולאחזקה. גם בהנחה כי ישנם בין המיכלים "שטחים ריקים", יש לראות את כל השטח כשטח בהחזקה ושימוש של המערערת. הוצאת שטחים 'ריקים' כביכול מתוך מכלול השטח היא מלאכותית, כמו שלא ניתן לומר ששבילי היער המפרידים בין עצי היער אינם חלק מהיער.
אין מחלוקת שמדובר בשטח מגודר, דהיינו שטח שהשימוש בו נמנע מאחרים. הבחירה למעשה היא בין ראיית המערערת כחייבת בארנונה לבין הטלת החיוב על הציבור.

דילוג לתוכן