אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

חיובי ארנונה רטרואקטיביים – אוגוסט 2007

רשויות מקומיות רבות נוהגות לעדכן את הנתונים המצויים בידיהן בדבר הנכסים שבתחומיהן ולעשות הערכות חיוב חדשות מעת לעת.

במסגרת זו בודקת הרשות המקומית איזה שימוש נעשה בנכסים, מהו גודלם, האם בוצעו תוספות בניה כלשהן והכל מתוך כוונה לעדכן את מאגרי הנתונים לשימושי מחלקות הארנונה ומינהל ההנדסה.

לעיתים שוכרת הרשות המקומית את שירותיהם של קבלני משנה, חברות או גופים המתוגמלים על פי שיעור הגדלת חיובי הארנונה.

רשויות רבות או הגופים הפועלים מטעמן נוהגים לא אחת לתקן את השומות באופן רטרואקטיבי ולהשית את התיקון עד כדי 7 שנים לאחור בתוספת ריביות והצמדות.

באופן עקרוני מגמת הפסיקה אינה מתירה השתת התיקונים באופן רטרואקטיבי ואולם, במקרים קיצוניים כגון תוספות בניה ללא היתרים או העלמת מידע מן הרשות, התיר ביהמ"ש חיוב רטרואקטיבי ואף הטיל עונשים על כך.

חשוב לציין כי החוק קובע כי לנישום אפשרות להגיש השגה תוך 90 יום מרגע קבלת החיוב בארנונה עפ"י ההערכה המחודשת. החוק אינו קובע מגבלה כלשהי לרשות. עם זאת, אי הצבת המגבלה אינה מאפשרת לעירייה לפעול ככל שעולה על רוחה מאותן סיבות המגנות על הרשות עצמה כאשר הנישום מבקש להשיג על חיוביו באופן רטרואקטיבי.

כאמור, ההלכה המסתמנת כיום, מפסיקת בית המשפט העליון, הנה כי החיוב הרטרואקטיבי הוא פסול, בין השאר, משיקולי הסתמכות והגינות כלפי הנישום.

על אף אי הסבירות הקיימת לעיתים בהטלת החיובים הרטרואקטיביים מומלץ מאד לפעול תמיד מיד ובסמיכות לקבלת חיובים כאמור על מנת שלא תיפגענה זכויותיכם.
דילוג לתוכן