אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

למרות התיקון לחוק בענין פינוי שוכר בעייתי עדין קשה לבצע את הפינוי בפועל - יוני 2009

ב 28.12.08 נכנס לתוקפו התיקון לחוק המאפשר הגשת תביעת פינוי בסדר דין מהיר נגד שוכר בעייתי שאינו משלם את דמי השכירות ואף מסרב לפנות את המושכר. התביעה תתברר בתוך 60 יום בלבד. כידוע התיקון לחוק נובע מהתגברות התופעה של אי פינוי מושכר ע"י שוכרים.

סעיף 18 לחוק המקרקעין קובע:
"(א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.
(ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם."

מאחר והמערכת המשפטית אינה מסוגלת לטפל במהירות וביעילות הנדרשת בתופעה הנ"ל הבינו המחוקקים כי אין מנוס מנקיטת יוזמה לשינוי החוק.

ואולם כפי שקרה במקרה שטופל ע"י הח"מ גם לאחר מתן פסק דין לפינוי השוכר הבעייתי לא בא מזור לבעיות המשכיר. השוכר המשיך "לשבת" בנכס ואף להרוס אותו. בפועל נמשכים הליכי הפינוי זמן רב, יש לפנות עם פסק הדין להוצאה לפועל, לפתוח תיק, לשלם אגרות, להמתין זמן לא מעט ולקבל החלטה מראש ההוצאה לפועל, להכין תיק מסודר למשטרה הכולל את החלטת ראש ההוצל"פ ואז ליצור קשר עם קבלן הפינוי של ההוצאה לפועל אשר מגיש תיק מסודר למשטרה וכן ל"עמוד" בתור הארוך מאד במשטרה של תיקים לפינוי שוכרים בעייתיים.
בינתיים ממשיך השוכר הבעייתי לעשות שימוש בנכס, לצבור חובות, ולעיתים אף לנקום בבעל הנכס באמצעות הרס המושכר וכיוצ"ב במטרה לנקום במשכיר על כל ההליכים שפתח נגד השוכר ובשל ההודעות מבית המשפט וההוצאה לפועל המודבקות על דלתו של השוכר חדשות לבקרים.
התיקון לחוק הוא צעד חשוב אך אין בו די !!!! הוא אינו נותן מענה לפינוי בפועל !!!
גם לאחר פסק הדין לפינוי לא ניתן לממשו מאחר ויש להגישו להוצאה לפועל ואז נפתחים הליכים ארוכים ומייגעים בלשכת ההוצאה לפועל.
אין ספק כי יש לקצר הליכים אלו על מנת לגרום נזק כל כך כבד לבעלי דירות שרבים מהם סומכים על ההכנסה מדמי השכירות למחייתם.

ב-1.4.09 הוגשה הצעת חוק ע"י ח"כ ישראל חסון, לתיקון חוק השכירות והשאילה. עפ"י ההצעה:

  • מוצע כי בית המשפט יחוייב לקיים דיון בתביעת הפינוי בתוך 30 יום – הצעה זו אינה עומדת במבחן הפרקטיקה מאחר ויש להגיש כתב תביעה וכן מוגש אח" כתב הגנה ולשניהם יש לצרף תצהירים וחו"ד מומחה וכיוצ"ב – והכל בתוך 30 יום – הצעה זו אינה ישימה כ"כ.
  • כמו כן מוצע כי לאחר מתן פסק דין לפינוי יוכל בעל הנכס להגיש תלונה במשטרה וזו תסייע לו בפינוי המושכר, ואף תהיה רשאית לצורך כך לעשות בשימוש בכח סביר. הצעה זו מבורכת וטובה, ותחסוך לבעלי הנכסים זמן יקר ומשאבים רבים.
  • כמו כן מוצע כי במקרים בהם יסרב השוכר להתפנות מן המושכר בתום תקופת השכירות, או לאחר מתן צו לפינוי המושכר ע"י בימ"ש, יהיה המשכיר זכאי לדרוש מספקי החשמל, הגז, הטלפון והמים לנתק את המושכר מהשירותים המסופקים על ידם. הצעה זו, למען האיזון, ראויה רק למועד שלאחר מתן פסק דין לפינוי, ולא קודם לכן, זאת על מנת למנוע תופעה של ניצול לרעה של הזכות על-ידי בעלי נכסים.

כך או אחרת, יש לברך על יוזמת המחוקק ולקוות כי התיקון המוצע יתקבל (ברובו) ויביא סוף לתופעה הבעייתית ולמצוקתם של בעלי הנכסים.

דילוג לתוכן