אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הפקיעו מכם קרקע? – יתכן שניתן היה לסכל את ההפקעה – נובמבר 2007

הפקעת קרקע הינה רכישה כפויה של קרקע על ידי רשויות המדינה לשם מימושן לצורכי ציבור. בדרך כלל משלמת הרשות פיצויים בגין ההפקעה לבעלי הזכויות בקרקע המופקעת.

הליך ההפקעה מפורט בחוק ופגמים בו עשויים להוביל לבטלות ההפקעה. מי שהופקעו קרקעותיו ואינו מעוניין בהפקעה יכול לנקוט מספר צעדים לבדיקת אפשרות תקיפת חוקיות ההפקעה.

הליכים לביצוע הפקעה כוללים למשל פרסום הודעות על הכוונה להפקיע את הקרקע וליטול את החזקה בה או להקנות אותה לרשות המפקיעה.

המחוקק ניסה לקבוע כללים המחייבים להודיע לבעל הקרקע אולם החוק עדין מפלה את בעל הקרקע. תחילה נקבע כי יש לפרסם בעיתון, אח"כ נקבע שהפרסום יכלול את הכותרת "פרסומים בענין חוקי תכנון ובניה" ואח"כ חוייבו יזמים של פרוייקטים מסויימים לפרסם את ההודעה על שלט גדול בשטח המתוכנן.

קיימים מיקרים בהם מחייבות התקנות שליחת הודעה אישית למען הידוע של הבעלים באמצעות מסירה ביד או בדואר רשום. לעיתים קרובות לא מיושמות התקנות באופן דווקני דבר הגורם לכך שהבעלים אינו יודע דבר על התוכניות הנרקמות על אדמתו.

חשוב לציין כי ביטול הפקעה אפשרי גם לאחר שנים רבות בעיקר במקרים בהם הוכח כי לא נעשה שימוש בקרקע לצורכי ציבור או כי השימוש לא היה בהתאם למטרה המקורית של ההפקעה.

המציאות כיום היא כזו שרשות המעוניינת להפקיע מקרקעין על מנת למשל לסלול כביש אינה מחוייבת להודיע לבעלים באופן אישי על כך. לעיתים הדבר אף נעשה כגניבה בלילה מאחר והייזם מעדיף שבעלי הקרקע לא יידעו ולא יתנגדו.

מספר המלצות חמות לבעלי נכסים בכלל ולבעלי קרקעות בפרט :

 

  1. בידקו את הרישום בטאבו / במינהל אחת למספר שנים / חודשים. בשנים האחרונות התגלו מספר רב של מעשי מרמה וזיוף. אם מדובר בהפקעה עלול בעל קרקע לגלות כי הקרקע שלו הופקעה ואינה שלו עוד .
  2. יש לבדוק מה המצב התכנוני של הקרקע ומהן התוכניות לעתיד. לעיתים מגלה בעל קרקע כי עומד לקום בסמוך לביתו מפעל מטריד או מגדל משרדים שיחסום את הנוף לים.
  3. מומלץ לבדוק מה הצפי לעסקים חדשים באזור – האם מדובר למשל בכניסה איטית של עסקים לשכונת מגורים.
  4. בהחלט אפשרי ליזום וליצור בעצמכם ייעוד חדש לקרקע שלכם.
דילוג לתוכן