אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

בעלי דירות יוכלו לפנות שוכרים בקלות - מאת עו"ד אילה בירגר - דצמבר 2011

"אין מקום לעכב את הפינוי" כך קבע יו"ר ועדת החוקה של הכנסת ביום 5.12.11 . בעלי דירות יכולים להתעודד לקראת התיקון לחוק ההוצאה לפועל. התיקון קובע מועדים מהירים יותר לנקיטת הליכים לפינוי דירה מושכרת.
 
תהליך פינוי דירה מושכרת מורכב בשני שלבים :

1. בקשת פינוי של התובע מבית המשפט.
2. לאחר שהתקבל פסק דין לפיו יש לפנות את הדירה – הוא מוגש להוצאה לפועל לביצוע.

עד היום ניתן היה לפתוח תיק בהוצאה לפועל לאחר חלוף 30 יום ממתן פסק הדין. לאחר מכן נישלחה הודעה/אזהרה מהוצאה לפועל לשוכר המודיעה לו כי עליו לפנות את המושכר תוך 20 יום ממועד המצאת האזהרה לשוכר.

לפי ההצעה הנוכחית ניתן להגיש את פסק הדין לביצוע בהוצל"פ בחלוף 15 יום ממועד מתן פסק הדין . ההוצל"פ תישלח הודעת פינוי לשוכר לפיה עליו לפנות את המושכר בתוך 20 יום.

כלומר בפועל הפינוי יבוצע בחלוף 35 עד 49 יום ממועד מתן פסק הדין (בעבר ניתנה לשוכרים אורכה של 71 ימים).

בשורה טובה – כעת יש לבצעה !!!!

אילה בירגר עו"ד
דילוג לתוכן