אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מה גובר? חיזוק הבית המשותף או פגיעה אפשרית בשכנים ע"י חסימת אור שמש וירידת ערך הדירות?

ועדת ערר מחוזית דחתה ערר של שלושה בעלי דירות בכרמליה בחיפה אשר ערערו על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר תכנית לחיזוק הבית ברח' אלכסנדר ינאי 38 בחיפה.

חברת ש. דורפברגר בע"מ קיבלה את הזכויות להרחבת הדירות באמצעות תוספת ממדים ומרפסות ובתמורה תיבנה שני פנטהאוזים.

שלושה שכנים מהבית הסמוך הגישו ערר נגד אישור היתר הבניה בנימוק שהעבודות תיגרומנה להצללה מוחלטת וחזימת השמש אשר תיפגע באיכות חייהם ובנוסף תיגרום לפגיעה כלכלית בשל ירידת ערך הדירות.

ועדת הערר המחוזית החליטה של לקבל את הערר מאחר "התמ"א מתייחסת להוספת זכויות לשם מימונו של חיזוק המבנים. הכוונה היא ליצור כדאיות כלכלית למהלך שכזה מצד בעלי הדירות על מנת שלא יירתעו מהמשימה רק בשל העלויות הכרוכות בכך. כאשר אנו בוחנים את הפגיעה הנגרמת לעוררים, אנו מגיעים למסקנה שהיא זניחה ביותר. החזית לנוף אינה נפגעת כלל והבנייה לא תמנע כליל כניסת שמש למטבח". עם זאת קבעה ועדת הערר כי יש לבחון הצעה לצמצום הבנייה על הגג.

רשימה זו אינה מהווה יעוץ משפטי אלא מידע ראשוני בלבד. יש להיוועץ בעו"ד לפני כל פעולה.הדברים נכונים למועדכתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת

דילוג לתוכן