אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

קנס למפצלי דירות בתל אביב - ינואר 2010

בית משפט לעניינים מקומיים בתל אביב קבע שבעל דירה בשדרות בן גוריון בתל אביב חייב להחזיר את הדירה לקדמותה.
עירית ת"א הגישה תביעה נגד בעליה של דירה בשדרות בן גוריון שחולקה ל 3 יחידות דיור. מדובר בדירה בת 42 מ"ר . בית המשפט לעניינים מקומיים בת"א גזר על בעל הדירה כדלקמן:

 1. קנס כספי בסך 150,000 ₪
 2. חייב את בעל הדירה להחזירה למצבה הקודם.
 3. לשלם סך נוסף של 10,000 ₪ בגין אי קיום צו מניעת פעולות,
 4. לשלם היטל השבחה בסך 70,000 ₪.
 5. התחייבות על סך 26,000 ₪ .
 6. סך הכל קנסות כספיים בסך 256,000 ₪.
 7. צו לפיו על בעל הדירה להתאים את מצב הדירה למצב המפורט בהיתר הבניה.
 8. להפסיק את השימוש ביחידות הדיור .
 9. כל זאת עד לחודש ינואר 2010

טענותיה העיקריות של העיריה :

 1. יצירת מחסור במקומות חניה.
 2. מדובר בעבירות עלחוק התכנון והבניה.
 3. העיריה אינה מסכימה למצב זה – לא בשתיקה ולא בפומבי.
 4. פיצול הדירות גורם למטרדים רבים ומשפיע בצורה שלילית ביותר על התכנון העירוני.
 5. במסגרת אכיפת חוק התכנון והבניה מפעילה העירייה את האמצעים החוקיים העומדים לרשותה למיגור

התופעה, כולל הגשת תביעות משפטיות, צווי הפסקת עבודה, ופניה לחברת החשמל בבקשה להפסיק אספקת חשמל לבניינים מחולקים תחילה ובעתיד גם לדירות מחולקות.

דילוג לתוכן