אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מה עושה זוג צעיר שאין לו הון עצמי לרכישת דירה? הסכם הלוואה עם ההורים!! – מאת עו"ד אילה בירגר / אוקטובר 2014

לאחרונה החמירו הבנקים את דרישותיהם באשר לגובה המשכנתאות שהם מעניקים לצורך רכישת דירה. הבנקים מגבילים את גובה המשכנתא ל 70% מערך הדירה ובאם דרושה משכנתא גבוהה יותר הבנק מגדיר זאת כמשכנתא בסיכון ודורש מבני הזוג לעשות ביטוח. בנוסף מגביל הבנק את גובה ההחזר החודשי לשליש מהכנסת בני הזוג. 

יש זוגות רבים אשר אין ברשותם הון עצמי לתשלום מקדמה ראשונית ע"ח רכישת הדירה ולכן הם פונים בבקשת עזרה להוריהם.

לעיתים קרובות ההורים אשר מבקשים שהדבר יחשב להלוואה אינם מדגישים את הדבר ו/או אינם עורכים הסכם הלוואה מסודר עם הזוג הצעיר.

לכן חשוב לשים לב למספר דגשים.

כיצד עורכים הסכם הלוואה עם ההורים ? ראשית רצ"ב דוגמא להסכם הלוואה.

בנוסף להלן מספר טיפים:

  1. מומלץ שהחוזה יערך ע"י עו"ד וכן יחתם בפניו והדבר יצויין מפורשות בהסכם.
  2. יש להסביר מפורשות לבני הזוג כי מדובר בהלוואה ולא במתנה וכן לציין זאת בהסכם ההלוואה.
  3. יש לפרט את גובה ההלוואה, מועדי ההחזר, ומועד סופי לסיום החזר ההלוואה.
  4. יש לציין בהסכם ההלוואה וכן לבקש מעוה"ד לבצע רישום של הערת אזהרה בטאבו בדבר ההלוואה וכן לרשום משכון ברשם המשכונות .
דילוג לתוכן