אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מה זה מכתב כוונות – יוני 2006

מכתב כוונות הינו מסמך המפרט וקובע כנגד איזה סכום יהיה הבנק של המוכר מוכן לסלק את השעבוד הרובץ על הנכס בגין משכנתא שנטל המוכר בזמנו לצורך רכישת הנכס.

מכתב הכוונות קובע את היתרות המדוייקות לפני סילוקן.

השימוש הנפוץ ביותר במכתב כוונות הינו ברכישת או מכירת נכס אולם גם במיחזור משכנתא.

מכתב כוונות, כשמו כן הוא, מצהיר על כוונת הבנק להסיר את השעבוד הרובץ על הנכס לטובתו במידה ויופקדו לטובתו בחשבון נוטל ההלוואה הסכומים הנקובים במכתב באופן מדוייק.

סכומים אלו הינם יתרות ההלוואה נכון ליום הוצאת מכתב הכוונות. תוקפו של מכתב הכוונות יפה עד תאריך מסויים הנקוב במכתב. לאחר מועד זה ישתנה הסכום לסילוק השעבוד. תוקפו של מכתב הכוונות יפה עד מועד מסויים מפאת שינויים במדד / במט"ח וכיוצ"ב המשפיעים על יתרות ההלוואה .

לאחר השלמת כל הפרוצדורות לסילוק השעבוד הקודם (של המוכר בד"כ) ניתן יהיה לרשום על הנכס שעבוד חדש בגין המשכנתא שנוטל הקונה.

לקונה – חשוב מאד להקפיד ולהעביר את הסכום הנקוב במכתב הכוונות לחשבון המשכנתא המסולקת של המוכר ולא לחשבונו הפרטי.

חשוב להזמין את המכתב מבעוד מועד מאחר ומדובר בתהליך ארוך. מומלץ לפנות לבנק מבעוד מועד לברור כל הפרטים.

דילוג לתוכן