עורכי דין

 
 
רשימות אלו מהוות מידע ראשוני בלבד ואינן יעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.
 
 
 
cs-gr-120x60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כיום (אוקט' 2008) מספר עורכי הדין בישראל הוא למעלה מ 40,000 . מצב זה מביא לעיתים לכך שעורכי דין רבים מתמחים בקשת רחבה של תחומים, שכרם נמוך יחסית ולעיתים השרות המשפטי בהתאם.
 
 
 
 
 
 
 
 
הסכם ריטיינר עם עורך דין הוא הסכם שנחתם בין גוף/אדם פרטי לבין עורך דין. הסכם ריטיינר בא לעגן התקשרות המבוססת על תשלום עבור עבודה שמבצע עורך הדין באופן גלובלי.