אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מה זה הסכם ריטיינר עם עורך דין? - אוקטובר 2008

הסכם ריטיינר עם עורך דין הוא הסכם שנחתם בין גוף/אדם פרטי לבין עורך דין. הסכם ריטיינר בא לעגן התקשרות המבוססת על תשלום עבור עבודה שמבצע עורך הדין באופן גלובלי.
בהסכם הריטיינר משלמים תמיד את אותו סכום על אף שבחודשים מסויימים יש עבודה רבה או שאין עבודה כלל או מעט עבודה. התשלום הוא סכום קבוע מידי חודש בחודשו בלי תלות בכמות העבודה או שקיימת תלות חלקית בלבד. כלומר מדובר בסכום חודשי קבוע אשר משולם לעורך הדין ואשר תמורתו מתחייב עורך הדין לתת עבודה מסויימת.
בדרך כלל במסגרת הריטיינר ניתן שרות עבור עבודה שוטפת בלבד. קיימים מקצועות רבים בהם נחתמים הסכמי ריטיינר למשל : רו"ח, יועצים עסקיים ועוד.
הפן הבעייתי הוא תימחור הסכם הריטיינר ובעיקר תאום ציפיות בין עורך הדין ללקוח. למשל אם נניח שניתן לכמת את העבודה במספר שעות ממוצע מסויים שיינתן תמורת העבודה כ-30 שעות חודשיות. אז התמחור צריך להיות משהו בין 25 ל 28 שעות כפול מחיר שעת עבודה. חשוב לקבוע במדוייק את פרטי ההתקשרות כדי למנוע בעיות, אי הבנות וחילוקי דעות.
מומלץ לציין בחוזה שבכל חודש עורך הדין יעבוד עד נניח 33 שעות ועבור כל שעת עבודה נוספת ישולם סך של … ש"ח לשעת עבודה.
העיקרון הוא, שמאחר ועורך הדין יקבל תשלום גם עבור חודש שבו לא תהיה עבודה כלל או עבודה מועטה – גם עבורו יקבל תשלום ולכן המחיר לשעת עבודה אמור להיות נמוך.
חשוב מאוד לדייק ככל שניתן וכן מומלץ לעגן פרטים כמו:

  1. לא מעבירים שעות שלא היו בשימוש מחודש לחודש.
  2. חשוב לסכם מה כלול במסגרת הסכם הריטיינר ועל מה משולם הכסף – למשל "ההסכם אינו כולל הופעות לדיונים ו/או ישיבות בפני כל גוף" או "ההסכם כולל עבודה שוטפת במשרד עורך הדין בלבד ואינה כוללת כל עבודה אחרת / נוספת" או "ההסכם אינו כולל שעות בגין נסיעות ו/או עלות נסיעות"… וכו'.


ככל שההסכם יהיה מדוייק ומקיף יותר כך תהיינה פחות אי הבנות ופתח לויכוחים וחילוקי דעות.
מומלץ לקבוע תקופת נסיון מסויימת עם "נקודות יציאה" כדי לבחון את פרטי ותנאי ההתקשרות ולעדכן אותם בהתאם.

דילוג לתוכן