אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

עורכי דין

רשימות אלו מהוות מידע ראשוני בלבד ואינן יעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כיום (אוקט' 2008) מספר עורכי הדין בישראל הוא למעלה מ 40,000 . מצב זה מביא לעיתים לכך שעורכי דין רבים מתמחים בקשת רחבה של תחומים, שכרם נמוך יחסית ולעיתים השרות המשפטי בהתאם.

 

הסכם ריטיינר עם עורך דין הוא הסכם שנחתם בין גוף/אדם פרטי לבין עורך דין. הסכם ריטיינר בא לעגן התקשרות המבוססת על תשלום עבור עבודה שמבצע עורך הדין באופן גלובלי.

 
דילוג לתוכן