עסקי/מסחרי

 
בעמודים אלו תמצאו סידרת טיפים שמטרתם להנחות לכוון, לייעל ולקדם עסקים בהקמה או עסק קיים.
 
 
show_infogreen
 
 
 
מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) - איתי ברכה, משפטן. תאריך: 22/11/2012
בימים האחרונים סובלים תושבי הדרום, ובמידת מה – גם תושבי המרכז, מירי רקטי בלתי פוסק וזאת בעת שמתחולל בעזה מבצע "עמוד ענן". במהלך מבצע זה נורו לשטח ישראל מאות רבות של רקטות ופצצות מרגמה, אשר גרמו לנזקים ניכרים – ישירים ועקיפים. על פי אומדנים שונים, הנזק שנגרם מוערך, נכון להיום, בכ – 150 מיליון שקלים.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
ניהול אפקטיבי של תזרים המזומנים לעסק הקטן והבינוני - מאת רו"ח שי ונה, מתוך אתר לשכת רואי החשבון 3.11.09 .
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
הליך פשיטת רגל מיועד לשרת גם את החייב עצמו. החייב אשר נקלע לעיתים לחובות שאין הוא מסוגל להחזירם והחובות רק הולכים וטופחים מעוניין לחזור למסלול חיים רגיל "ונורמלי".
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
מתנות לספקים ולקוחות - תוכרנה כהוצאה באם ניתנו לספק או לקוח עד לתקרה של 180 ש"ח לאדם. במידת הצורך יש להגיש לפקיד השומה מסמך ובו פרטים על מקבל המתנה, הקשר העסקי שלו אל החברה ומהות המתנה (אירוע, חג, הטבה שיווקית וכו' ).
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
בשנים האחרונות ובעקבות כניסת האינטרנט לחיים העיסקיים יש יותר ויותר אנשים העובדים מהבית. על מנת לבדוק אם ההוצאות הנ"ל מוכרות יש לוודא כי הוצאות אלו עומדות במבחן ההוצאה המוכרת על פי סעיף .17 לפקודת מס הכנסה.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
על מנת שנסיעה לחו"ל תוכר כנסיעה עסקית, על הנישום להוכיח כי הנסיעה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה בחברה או לשמירה על מצבה העסקי של החברה כיום - למשל : שימור לקוחות, משא ומתן עם ספקים וכו' . בסיום כל נסיעה יש להגיש לרואה החשבון דו"ח נסיעה לחו"ל ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים לרבות כרטיסי טיסה, כרטיסי כניסה לירידים / תערוכות / כנסים מקצועיים, תשלומים עבור לינה ונסיעות ורישום מסודר של הספקים / לקוחות שעמם נערכו פגישות עבודה והם היו חלק ממטרת הנסיעה.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
הקמת אתר אינטרנט היא כמו כל הוצאה אחרת בתחום הפרסום. בחברות גדולות הקמת אתר אינטרנט היא הוצאה המתוקצבת בתקציב השיווק השנתי של החברה.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
גניבה של מזומן, מלאי או נכס אחר - נגיבה כזו יכולה להיות "הוצאה מוכרת" גם אם הגניבה בוצעה על ידי עובד החברה.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
מס הכנסה קבע שעסקים העומדים בתנאים מסויימים יכולים להגיש דו"ח שנתי על בסיס מזומן. במקרה זה רואה החשבון של העסק מבצע " התאמה" לכל ההכנסות שעדיין לא שולמו לחברה על ידי לקוחותיה. אותה פעולה מתבצעת להוצאות - הוצאות שטרם שולמו לספקים נדחות לשנת המס הבאה. כלומר אם לקוח של החברה קיבל חשבונית ועדיין לא שילם עבורה יכול העסק לדחות את ההכרה בהכנסה לצורכי מס לשנה הבאה.
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
במרבית המקרים מומלץ לפעול כיחיד למשך תקופת הרצה מסויימת. לאחר מכן מומלץ להקים חברה בע"מ ולקיים את פעילות העסק דרכה. כך גם ניתן לחסוך עלויות הכרוכות בהקמת חברה בע"מ כבר בתחילת חייו של העסק. במקרים בהם מדובר בסיכון עיסקי גבוה למשל בגין השקעות ו/או הלוואות שנטל העסק ו/או הרווחיות של העסק מוטלת בספק או שמדובר במחזור עסקים גבוהה מאד - מומלץ להקים חברה בע"מ כבר בעת תחילת הפעילות העסקית. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו וההחלטה הסופית תיקבע בהתאם לתחזית הפעילות העסקית, סוג הענף וכו'...
 
 
 
 
 
show_infogreen
 
 
 
על מנת שתכנון מס יראה לגיטימי בעל עסק נידרש להראות / להציג קיומה של עיסקה בעלת הגיון כלכלי ועסקי ברור. תקדימים שנקבעו על ידי בית המשפט במספר מקרים ובערכאות שונות קבעו שזכותו של בעל עסק לבצע תכנון מס שבזכותו יפחתו תשלומי המס שיחולו על העסק. כמו כן נקבע אין לבצע עסקאות מלאכותיות חסרות היגיון עסקי על מנת להקטין את תשלומי המס.