אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 10: עבודה מהבית – רישוי/הכרה בהוצאות/תשתיות

 • מומלץ לפנות / להקצות חדר בבית לעסק.
 • מומלץ לעשות היכרות עם חוק רישוי עסקים , תשכ"ח – 1968
 • מומלץ לבדוק האם העסק טעון רישוי עפ"י צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי).
 • יש לבדוק מה הדרישות של הרשות המקומית לבעלי עסק כנ"ל.
 • יש עסקים הפטורים מחובת רישוי עסק
 • ניתן לבדוק באגף רישוי עסקים ברשות המקומית . לעיתים יש הליך "קבלת מידע מוקדם" ולצורך כך משלמים אגרה מזערית ומקבלים מסמך רישמי ומחייב בדבר הצורך ברשיון, התנאים לקבלתו ועוד מידע חשוב ורלבנטי, דבר שיכול לחסוך כסף וזמן.
 • לעיתים יש צורך באישור/ היתר "לשימוש חורג" מהועדה המקומית לתכנון ובניה של הרשות המקומית. עסק ללא אישור לשימוש חורג, מהווה עבירה על חוק התכנון והבניה והעובר עליו צפוי להגשת תביעה משפטית, קנסות וצו פינוי.
 • עיצוב ושיפוץ החדר מוכר כהוצאה.
 • תשתיות נפרדות – מומלץ להפריד : קו טלפון, שולחן עבודה, מדפים, ארונית, כונניות, קלסרים, מחשב , אינטרנט, מיזוג וכיוצ"ב. זה יקל בהפרדה מהוצאות הבית . התשתיות תוכרנה כהוצאה לצורך ניהול העסק.
 • הוצאות שוטפות – מומלץ להפריד : ארנונה, מים, חשמל – יש להפריד בין הוצאות שוטפות של הבית ושל החדר / המשרד עפ"י חלקו היחסי בשטח הבית ו/או בהוצאות הבית. למשל אם שטח החדר/המשרד מהווה 1/4 משטח הבית – הרי הארנונה שתוכר כהוצאה לצרכי העסק תהא בגובה 1/4 מערך כל הארנונה שאתם משלמים עבור הדירה. ברשויות מסויימות תשולם ארנונה על החדר עפ"י סיווג של עסק ולא עפ"י מגורים.
 • מומלץ לקבוע שעות עבודה מסויימות .
 • פגישות עבודה – לעיתים מומלץ לקיימן בבית ולעיתים מחוץ לבית , הכל בהתאם לרצון בעל העסק , שהעסק יוכר או לא , כעסק ביתי.
דילוג לתוכן