אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 11: פשיטת רגל והפטר – מה זה?

פשיטת רגל היא הליך משפטי החל על אדם אשר אין ביכולתו לשלם את חובותיו לנושיו. מטרת ההליך היא לכנס את כל נכסי החייב, לממש אותם ולחלק את תמורתם באופן שוויוני בין כל הנושים.

הליך פשיטת רגל מיועד לשרת גם את החייב עצמו. החייב אשר נקלע לעיתים לחובות שאין הוא מסוגל להחזירם והחובות רק הולכים וטופחים מעוניין לחזור למסלול חיים רגיל "ונורמלי".

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, מכיוון שסיומו של הליך פשיטת רגל הוא, בדרך כלל, במתן צו הפטר על ידי בית המשפט , לרוב לאחר הגשת בקשה להפטר ע"י החייב.

ההליך כולו מלווה על ידי כונס הנכסים הרישמי השייך למשרד המשפטים שהוא צד להליך. כונס הנכסים הרישמי והחוקרים מטעמו בודקים אם אכן החייב עומד בכל הקריטריונים ופועל בהגינות ובתום לב ואינו מנסה להערים על נושיו.

בכונס הרישמי קיימת יחידת חקירות, המורכבת מאנשי מקצוע, רואי חשבון וכלכלנים, אשר מתפקידם לחקור בענייניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר ונכסים המוחזקים בידי אחרים, ולהגיש תסקיר על כך לבית המשפט.

אדם שנקלע לקשיים כלכליים וניכס להליך פשיטת רגל יכול זכות בהפטר מחובותיו, גם אם אין תועלת לנושיו בהליך זה, ובלבד שהסיבות לכישלון עסקיו מקורן במהלך העסקים הרגיל ואינן כרוכות במעשי מרמה.

משניתן צו הפטר נימחקים חובותיו של החייב ומוסרות ההגבלות שהוטלו על החייב, כגון צו איסור יציאה מהארץ, איסור ניהול חשבון בנק, איסור החזקת כרטיס אשראי ועוד.

לא כל חייב מתאים להליך פשיטת רגל . מומלץ לקבל יעוץ מתאים לענין זה. יש חייבים שלא זכאים לצו הפטר, ויש חובות שלא ייכללו במסגרת צו ההפטר והחייב עדיין יידרש לשלמם, כגון קנסות.

בקשה להפטר ניתן להגיש בכל עת, לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, ובתנאי שברה חצי שנה ממתן צו הכינוס. בדרך כלל, ניתנים צווי ההפטר כ- 4 שנים לאחר ההכרזה על פשיטת רגל, אולם ניתן לקבל הפטר עוד קודם לכן. במיקרים חריגים ניתן לקבל הפטר מייד לאחר ההכרזה על פשיטת רגל.

דילוג לתוכן