אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 7: עבודה מהבית - ספטמבר 2009

בשנים האחרונות ובעקבות כניסת האינטרנט לחיים העיסקיים יש יותר ויותר אנשים העובדים מהבית. על מנת לבדוק אם ההוצאות הנ"ל מוכרות יש לוודא כי הוצאות אלו עומדות במבחן ההוצאה המוכרת על פי סעיף .17 לפקודת מס הכנסה.
אחת ההחלטות המהותיות במקרה זה היא האם ניתן להפריד באופן מוחלט בין ההוצאות בייצור הכנסה ובין ההוצאות המשמשות להנאה הפרטית. במקרים מסוימים ניתן להגדיר חדר מסוים בבית כמשרד ואז תוכרנה ההוצאות הכרוכות בחלק יחסי זה מהוצאות הבית. דברים אלו נכונים לגבי : ארנונה, טלפון, חשמל, עוזרת ועוד. לדוגמא אם המשרד / העסק / החברה מתנהל בחדר אחד מתוך 4 חדרים – הרי שתוכרנה 25% מהוצאות הבית. או 2 חדרים המהווים 25% משטח הדירה וכיוצ"ב. מומלץ להיוועץ ברואה החשבון שלכם.

דילוג לתוכן