אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 8: מתנות לחגים / תרומות / ביגוד - ספטמבר 2009

מתנות לספקים ולקוחות – תוכרנה כהוצאה באם ניתנו לספק או לקוח עד לתקרה של 180 ש"ח לאדם. במידת הצורך יש להגיש לפקיד השומה מסמך ובו פרטים על מקבל המתנה, הקשר העסקי שלו אל החברה ומהות המתנה (אירוע, חג, הטבה שיווקית וכו' ).

מתנות לעובדים – יותרו כהוצאה רק אם ניתנו לרגל אירוע אישי. התקרה גם במקרה זה היא 180 ש"ח לאדם.

תרומות
 – לא תוכרנה כהוצאה בכל מקרה מכיוון שתרומה היא לא ניכוי אלא זיכוי. הזיכוי ממס הוא בשיעור של 35%. התרומה צריכה להינתן למוסדות ציבוריים שאושרו לצורך כך.

ביגוד
 – הוצאות רכישת ביגוד והנעלה שנועדו לשמש לצורכי העבודה בחברה יוכרו כהוצאה למס הכנסה רק בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. ניתן לזהות בהם קשר מובהק לחברה( תג, לוגו, חותמת) .
  2. ביגוד שחובה ללבוש לצורך עבודה על פי נוהג או חוק (גלימה של עו"ד לבתי משפט , או "מדי משפט" (בגדי עו"ד בצבעים שחור ולבן לצורך עבודתו ) וכו').
דילוג לתוכן