אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפ 9: הרציונל - ספטמבר 2009

עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת.
בסופו של דבר הנישום מחויב במס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי רק על הכנסתו לאחר ניכוי ההוצאות קרי הכנסתו החייבת. ראוי לציין כי מס הכנסה מבצע בין היתר "מבחן הסבירות" הקובע שכל ההוצאות יוכרו רק בסכום הגיוני בהתאם לגובה ההכנסה פקיד השומה רשאי לדחות הוצאות שנראות לו בלתי סבירות או גבוהות מדי ביחס לפעילות העסקית. מנהל החברה יכול במקרה זה להגיש ערעור על החלטת פקיד השומה.

דילוג לתוכן