אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

עסקי/מסחרי

בעמודים אלו תמצאו סידרת טיפים שמטרתם להנחות לכוון, לייעל ולקדם עסקים בהקמה או עסק קיים.

מאת: אלי דורון, עורך דין – ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון ) – איתי ברכה, משפטן. תאריך: 22/11/2012
בימים האחרונים סובלים תושבי הדרום, ובמידת מה – גם תושבי המרכז, מירי רקטי בלתי פוסק וזאת בעת שמתחולל בעזה מבצע "עמוד ענן". במהלך מבצע זה נורו לשטח ישראל מאות רבות של רקטות ופצצות מרגמה, אשר גרמו
 לנזקים ניכרים – ישירים ועקיפים. על פי אומדנים שונים, הנזק שנגרם מוערך, נכון להיום, בכ – 150 מיליון שקלים.
 
ניהול אפקטיבי של תזרים המזומנים לעסק הקטן והבינוני – מאת רו"ח שי ונה, מתוך אתר לשכת רואי החשבון 3.11.09 .

הליך פשיטת רגל מיועד לשרת גם את החייב עצמו. החייב אשר נקלע לעיתים לחובות שאין הוא מסוגל להחזירם והחובות רק הולכים וטופחים מעוניין לחזור למסלול חיים רגיל "ונורמלי"

עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת.

 

עקרון יסוד בפקודת מס הכנסה בנושא הוצאות קובע כי רק הוצאה ששימשה כולה לייצור הכנסה בשנת המס תהייה מותרת בניכוי. יש אפוא להתיר הוצאה בניכוי רק אם היא הוצאה פרותית שוטפת.

 

מתנות לספקים ולקוחות – תוכרנה כהוצאה באם ניתנו לספק או לקוח עד לתקרה של 180 ש"ח לאדם. במידת הצורך יש להגיש לפקיד השומה מסמך ובו פרטים על מקבל המתנה, הקשר העסקי שלו אל החברה ומהות המתנה (אירוע, חג, הטבה שיווקית וכו' ).

 

בשנים האחרונות ובעקבות כניסת האינטרנט לחיים העיסקיים יש יותר ויותר אנשים העובדים מהבית. על מנת לבדוק אם ההוצאות הנ"ל מוכרות יש לוודא כי הוצאות אלו עומדות במבחן ההוצאה המוכרת על פי סעיף .17 לפקודת מס הכנסה.

 

על מנת שנסיעה לחו"ל תוכר כנסיעה עסקית, על הנישום להוכיח כי הנסיעה הייתה הכרחית לייצור ההכנסה בחברה או לשמירה על מצבה העסקי של החברה כיום – למשל : שימור לקוחות, משא ומתן עם ספקים וכו' . בסיום כל נסיעה יש להגיש לרואה החשבון דו"ח נסיעה לחו"ל ולצרף אליו את כל המסמכים הרלוונטים לרבות כרטיסי טיסה, כרטיסי כניסה לירידים / תערוכות / כנסים מקצועיים, תשלומים עבור לינה ונסיעות ורישום מסודר של הספקים / לקוחות שעמם נערכו פגישות עבודה והם היו חלק ממטרת הנסיעה.

 

הקמת אתר אינטרנט היא כמו כל הוצאה אחרת בתחום הפרסום. בחברות גדולות הקמת אתר אינטרנט היא הוצאה המתוקצבת בתקציב השיווק השנתי של החברה.

 

גניבה של מזומן, מלאי או נכס אחר – נגיבה כזו יכולה להיות "הוצאה מוכרת" גם אם הגניבה בוצעה על ידי עובד החברה.

 

מס הכנסה קבע שעסקים העומדים בתנאים מסויימים יכולים להגיש דו"ח שנתי על בסיס מזומן. במקרה זה רואה החשבון של העסק מבצע " התאמה" לכל ההכנסות שעדיין לא שולמו לחברה על ידי לקוחותיה. אותה פעולה מתבצעת להוצאות – הוצאות שטרם שולמו לספקים נדחות לשנת המס הבאה. כלומר אם לקוח של החברה קיבל חשבונית ועדיין לא שילם עבורה יכול העסק לדחות את ההכרה בהכנסה לצורכי מס לשנה הבאה.

 

במרבית המקרים מומלץ לפעול כיחיד למשך תקופת הרצה מסויימת. לאחר מכן מומלץ להקים חברה בע"מ ולקיים את פעילות העסק דרכה. כך גם ניתן לחסוך עלויות הכרוכות בהקמת חברה בע"מ כבר בתחילת חייו של העסק. במקרים בהם מדובר בסיכון עיסקי גבוה למשל בגין השקעות ו/או הלוואות שנטל העסק ו/או הרווחיות של העסק מוטלת בספק או שמדובר במחזור עסקים גבוהה מאד – מומלץ להקים חברה בע"מ כבר בעת תחילת הפעילות העסקית. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו וההחלטה הסופית תיקבע בהתאם לתחזית הפעילות העסקית, סוג הענף וכו'…

 

על מנת שתכנון מס יראה לגיטימי בעל עסק נידרש להראות / להציג קיומה של עיסקה בעלת הגיון כלכלי ועסקי ברור. תקדימים שנקבעו על ידי בית המשפט במספר מקרים ובערכאות שונות קבעו שזכותו של בעל עסק לבצע תכנון מס שבזכותו יפחתו תשלומי המס שיחולו על העסק. כמו כן נקבע אין לבצע עסקאות מלאכותיות חסרות היגיון עסקי על מנת להקטין את תשלומי המס.

דילוג לתוכן