אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

פינוי שוכר

פינוי שוכר בעייתי בהליך חדש בסדר דין מהיר

 
מדובר בתיק בו עו"ד בירגר ייצגה בעלים של דירה המשכיר את דירתו לשוכר נשוי ואב לילדים אשר שכר את הדירה לשנת שכירות + 4 שנות אופציה. השוכר התגורר בדירה עם משפחתו שילם את דמי השכירות כסידרם במשך כ- 4 שנים ואולם לאחר מכן חדל מלשלם את דמי השכירות כסידרם, קיזז על דעת עצמו סכומים מדמי השכירות, לא שילם את דמי השכירות במועדם ולבסוף חדל מלשלם את דמי השכירות לחלוטין ואף סרב לפנות את המושכר בטענות ותירוצים שונים. עו"ד בירגר פתחה בהליך לפינוי השוכר בסדר דין מהיר הליך חדש עפ"י פרק טז4 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנסו לתוקפן זמן קצר לפני הגשת התביעה לפנוי. מדובר בתקנות לפיהן ניתן לפנות את השוכר תוך זמן קצר ביותר בהליך מזורז אשר נועד לפינוי השוכר בלבד ללא הליכים נוספים כגון תביעה כספית וכיוצ"ב. ממועד הגשת התביעה ועד מתן פסק הדין חלפו שלושה וחצי חודשים. אכן בית המשפט נתן פסק דין לפיו כי על השוכר ומשפחתו לפנות את המושכר תוך מספר ימים וכן לשלם למשכיר הוצאות ושכ"ט עו"ד. כעת נותר לבצע את פסק הדין באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, אלא אם השוכר יפנה מרצונו. מומלץ לעשות שימוש בהליך זה . מדובר בהליך יעיל ומהיר. לאחר מכן כמובן יש להגיש תביעה כספית בגין דמי השכירות אשר לא שולמו וזאת באמצעות תביעה נפרדת בסדר דין מקוצר או באמצעות הפעלת הבטוחות אשר ניתנו במסגרת הסכם השכירות כגון שיקים , שטר חוב וכיוצ"ב.
דילוג לתוכן