אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

פרוייקט נופי השרון

המשרד תורם ועובד בשיתוף עם הקהילה. במסגרת זו מקיים ומנחה "משפט מבויים פומבי"

ב"נופי השרון" – בית המשמש דיור מוגן לאוכלוסיה מבוגרת. במסגרת זו מועלים נושאים
מסדר היום ציבורי ונוגעים לאוכלוסיה מבוגרת.
 
פורסם באתר "גיל הזהב" www.gilhazahav.co.il ביום 28.2.07

ידיעה בעיתון על הצעת חוק חניה למבוגרים 13.5.12

דילוג לתוכן