אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מה הם הליכי פשיטת רגל ? מרץ 2012

פשיטת רגל מאת עו"ד אילה בירגר – מרץ 2012 

 

מהו החוק החל על הליך פשיטת רגל ?
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם – 1980 והתקנות שהותקנו על פיו .

כיצד נפתחים הליכי פשיטת רגל או בקצרה "פש"ר / פשיט"ר" ?
הליכי פש"ר נפתחים בבקשה מטעם בעל החוב / הנושה או החייב עצמו אשר נקלע לחובות שאינו יכול לפרוע אותם . הליכי פש"ר למעשה נותנים הגנה לחייב כנגד כל הנושים הפועלים נגדו, למשל בהליכי הוצל"פ , או בהליך של "איחוד תיקים" בהוצאה לפועל. הליכי פש"ר הם הליך מרוכז אחד.

מה הוא הליך כינוס הנכסים? כינוס נכסים הוא הליך במסגרת הליכי הפש"ר במסגרתם מכנסים / אוספים את כל נכסי החייב . הנאמן אשר מתמנה ע"י ביהמ"ש עושה זאת. והוא נותן דו"ח / מאזן לביהמ"ש באשר לכל נכסי וזכויו החייב מצד אחד, ומצד שני באשר למכלול חובותיו של החייב.

מהו "הפטר" ? הפטר הוא פטור שמקבל החייב בגין כל חובות העבר ולאחר מכן יוכל החייב לפתוח דף חדש בחייו.

מהו "ביטול הליכים" ? לאחר שהחייב הגיע להסדרים עם כל הנושים ניתן לבטל את כל הליכים נגדו לגבי חובות העבר ולשוב ולפתוח דף חדש בחייו.

מה ההבדל בין "איחוד תיקים" ל"פשיטת רגל" ?
במקרה של מספר תיקי הוצאה לפועל מומלץ להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק בו החוב הגדול ביותר ; בקשה לאיחוד תיקים ולחקירת יכולת. יש לצרף לבקשה אישורים בדבר כל ההכנסות וההוצאות של משק הבית של החייב (משכורות של שני בני הזוג, כל ההכנסות, חשבונות חשמל , מים, ארנונה , תדפיסי בנק וכו' ) ובהתאם לחקירה ייקבע לחייב "צו תשלומים" אשר יהא עליו לשלמו במשך שנים ארוכות עד סיום תשלום כל החובות. החסרון הוא שריבית ההוצאה לפועל הינה ריבית גבוהה מאד ולוקח שנים רבות לסיים את תשלום כל החובות בנוסף כל החייב מוטלות לעיתים הגבלות שונות כגון : עיכוב יציאה מהארץ , איסור שימוש בשיקים בכ. אשראי , הגבלת רשיון נהיגה.היתרון – כל זמן שהחייב משלם את התשלומים שנקבעו לו עפ"י צו התשלומים – לא ננקטים נגדו הליכים ו/או הם מעוכבים .

הליכי פשיטת רגל אינם אפשריים בכל מקרה, אולם יש להם יתרונות רבים על פני הליכי הוצאה לפועל. יחד עם זאת הם הליכים מורכבים הרבה יותר, החייב נבחן בעין דקדקנית ובוחנת, והם דורשים מהחייב מאמץ רב יותר.
לכאורה מטרת שני ההליכים זהה: "עשיית סדר" בכל החובות של החייב, מימוש נכסי החייב ע"י הטלת עיקולים ומימושם, והליכי גבייה מרוכזת של תשלום מהחייב וחלוקתו לכלל הנושים בהתאם לחלקם היחסי בחוב. לחייב העומד בצו התשלומים, ניתנת הגנה מפני פקודת מעצר, אולם אין זה מעכב את הליכי העיקולים, ומימושם, אותם ממשיכים לבצע כנגד החייב במגרת מרוכזת בתיק האיחוד.

הליכי פשיטת רגל: לכאורה המטרה זהה: עשיית סדר בכל החובות של החייב ובין כל הנושים, ריכוז ומימוש כל נכסי החייב, גביית תשלום חודשי קבוע וחלוקתו בין כל הנושים.

הליכי הוצאה לפועל לעומת פשיטת רגל – יתרונות וחסרונות

  • בפשיטת רגל יש אפשרות סבירה יותר להגיע להסדר כולל עם הנושים,
  • בפשיטת רגל קיימת היכולת לקבל בסופו של הליך פטור – הפטר כולל מכל חובות החייב, גם ללא תשלום מלא החוב, או במקרים מסויימים, גם ללא כל תשלום חלק מהחוב למעט התשלום החודשי הקבוע. כלומר – ניתן לראות את האור בקצה המינהרה גם בהעדר אמצעים ויכולת גיוס כספים או כושר השתכרות, מה שקשה ביותר, עד בלתי אפשרי במסגרת הליכי הוצאה לפועל.
  • בהליכי הוצל"פ אין לראש הוצל"פ כל סמכות למחול או למחוק חוב ללא הסכמת הזוכה – הנושה. כך תיק הוצאה לפועל והליכי הגבייה יכולים להמשך שנים ואף עשר ועשרים שנה.
    לעומת זאת – בהליכי פשיטת הרגל – המחוקק נתן כלים להגיע להסדרי חוב, למחיקת חובות ולמתן פטור – הפטר מלא מכל החובות, וזאת לעיתים תוך ארבע שנים.
  • על פושט הרגל מוטלות מגבלות שונות ביניהן תשלום חודשי קבוע בהתאם לחקירה כלכלית שייחקר, איסור על משיכת שיקים, איסור מלהחזיק כרטיס אשראי, עיכוב יציאה מהארץ ועוד. מפושט הרגל ניטלות למעשה כל זכויותיו הכלכליות ונאמן מיוחד שממונה על נכסיו מטעם בית המשפט, מנהל את נכסיו, פועל לאיתור כל נכסיו ובעתיד פועל למימושם לטובת כל הנושים.
  • פושט הרגל נתון לחקירות מדוקדקות לגבי האופן בו נקלע לקשיים, יושרו האישי נבחן בהקשר זה, ומוטלות עליו אותן מגבלות של איסור משיכת שיקים, החזקת כרטיס אשראי, עיכוב יציאה מהארץ, לצד החובה להגיש דו"ח חודשי מפורט של הכנסות והוצאות.

למי זה מתאים ?
הליכי פשיטת רגל מתאימים לכל אדם שנקלע לקשיים כלכליים, לאחר שכבר ניתנו נגדו פסקי דין, או הוגשו נגדו שיקים לגבייה ונפתחו נגדו תיקי הוצאה לפועל בסכום העולה על 16,490 שח (נכון לשנת 2012 כשהוא מוצמד למדד), והוא עונה על יתר תנאי סע' 17 לפקודה.

כיצד פשיטת רגל נותנת הגנה מפני נושים?
עם מתן צו הכינוס לכינוס נכסי החייב, יתן בית המשפט בדרך כלל, צו עיכוב הליכים כנגד כל ההליכים המשפטיים שננקטו נגד החייב עד אותו יום, הן הליכי תביעה שעדיין מתנהלים בבית המשפט, והן בכל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים נגדו. אף גורם אינו יכול להמשיך ולפעול נגדו למעט במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

האם חובה לקבל ייצוג משפטי ע"י עו"ד ?
בניגוד להליכי הוצאה לפועל, בהם ניתן לפעמים להתמודד לבד, הרי שלאור מורכבות הליכי פשיטת הרגל יש לפנות לייעוץ משפטי, להכין את הבקשה ולגשת להליכים אלו בסיוע משפטי צמוד.

כיצד מגישים את הבקשה?
יש להכין מספר רב של טפסים , לצרף תצהיר המפרט את סיבות ההסתבכות הכלכלית, יש לאמת את התצהיר בפני עו"ד , יש לצרף דו"ח מפורט בדבר הכנסות / זכויות וכן חובות ונכסים , יש לצרף טופס ויתור סודיות . עותק מהבקשה מוגש לכונס הנכסים הרישמי ולאחר מכן לבית המשפט המחוזי, בצירוף תשלום אגרות . כונס הנכסים בודק את הבקשה , עורך ברור ראשוני ומוסר תגובתו לבית המשפט.

מהו צו כינוס
לאחר שבית המשפט עיין בבקשה ובצרופותיה וכן בתגובת הכנ"ר (כונס הנכסים הרישמי) הוא נותן החלטה . במקרה שהבקשה מתקבלת, הרי שהוא נותן צו לכינוס נכסי החייב שמשמעותו למעשה העברת כל נכסי החייב לפיקוחו הזמני של הכנ"ר עד לבירור הבקשה להכרזתו כפושט רגל בעוד כ- 6 חודשים.
במהלך תקופה זו תתקיים אסיפת נושים, החייב יוכל להציע הסדר ולהגיע לפשרה עם הנושים, או שהנושים יחליטו לגבי הסכמתם להכרזתו כפושט רגל.

כיצד מסתיים הליך פש"ר ומהו הפטר ?
הכרזת פשיטת הרגל מתבטלת בצו בית משפט במתן הפטר לחייב מכל חובותיו הניתנים לתביעה או לביטול ההליכים.
בכל שלב של הליכי פשיטת הרגל, לפני מתן הצו או לאחריו, יכול החייב לבא ולהציע הסדר תשלום לנושים, אשר צריך לקבל את אישור הנושים באסיפה שתכונס לצורך כך. הסדר כזה מציע בדרך כלל תשלום של אחוז מסויים מכלל החובות, ומחילת חוב לגבי היתרה. ההסדר כפוף להסכמת הנושים ולאישור בית משפט. יתכן גם ביטול ההליכים בעקבות ההסדר.

הפטר יכול להנתן לחייב בנסיבות המתאימות גם ללא הסדר תשלום נוסף. את בקשת ההפטר יכול להגיש החייב או כונס הנכסים בהעדר תועלת לנושים.

האם הליכי פש"ר יכולים להסתיים ללא הפטר ?
כן . מצב זה יתכן כשהחייב מנצל את ההליכים לרעה, אינו עומד בצו התשלומים, לא מגיש את הדוחות החודשיים במלואם ובמועדם. צו ההפטר פוטר את פושט הרגל מכל חוב בר תביעה בפשיטת רגל, למעט חריגים על פי החוק (למשל אינו פוטר מחוב מזונות) . מכאן ואילך, פותח החייב דף חדש בחייו הכלכליים, ללא חובות העבר.

דילוג לתוכן