אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

טיפים למי שמעוניין לערוך צוואה לבד - מאת עו"ד אילה בירגר – 17.7.14

איזו מין צוואה זו?
מדובר בצוואה שאדם כותב בכתב ידו. היא חוקית ותקפה.

מי יכול לכתוב צוואה?
כל אדם, צלול בדעתו, מעל גיל 18.

איך כותבים צוואה לבד?
יושבים לבד, ללא היורשים, כותבים בכתב יד צוואה ובה מציינים את כל הפרטים המוזכרים מטה. חשוב שהצוואה תהיה בכתב ברוה וקריא.

ואם אני חולה?
אדם החולה במחלה כלשהי או אף אדם מבוגר מאד שהוא בריא – מומלץ מאד להביא אישור מרופא המשפחה המטפל המעיד כי האדם בריא באופן כללי, צלול בדעתו, מתמצא בזמן ובמקום ואין כל השפעה על שיקול דעתו.

איזה פרטים צריכים להופיע בצוואה?
כותרת : "צוואה" , אני הח"מ : שם מלא עפ"י הרשום בת.ז. , מס' ת.ז. בן 9 ספרות, מצווה בזאת … תוכן הצוואה, מקובל לכתוב סעיף המבטל כל צוואה קודמת, שמות היורשים בצרוף מס' ת.ז., מקובל לכתוב שהעזבון מתחלק כדלקמן: ראשית אני מצווה כי הכספים המצויין בחשבון בנק…. סניף… מס' חשבון…. ישמשו להוצאות דרכי האחרונה: הוצאות השבעה, לוויה, מצבה וכיוצ"ב , לאחר מכן יחולק עזבוני כדלקמן : יש לציין את שמות היורשים, מס' ת.ז. בעל 9 ספרות, איזה חלק בעזבון מקבל כל יורש (1/2, 1/3… וכיוצ"ב , פרטים על נכסים / רכוש , למשל : חשבונות בנק – שם הבנק, מס' הסניף, מס' חשבון הבנק, פרטים לגבי דירות – כתובת וכן גוש, חלקה ותת חלקה, תימה, ותאריך (רצוי שהחתימה והתאריך יופיעו על כל עמוד) וכמובן שהכל צריך להיות בכתב ידו של המצווה בלבד. הצוואה צריכה להיות בלשון ציווי : "אני מצווה כדלקמן…. " ולא "אני מעוניין / רוצה / מקווה …"

מותר שיהיו נוכחים בחדר אנשים אחרים ויסייעו בכתיבת הצוואה? בעצות?
אסור שיהיו נוכחים יורשים או נהנים המוזכרים בצוואה.

איפה צריך להשאיר עותק מהצוואה?
כמובן אצל מי שכותב את הצוואה אך מומלץ להפקיד גם אצל רשם הירושות , אצל עו"ד, אצל היורשים. השיקול המרכזי צריך להיות כזה – שאם חלילה המצווה הולך לבית עולמו – מישהו ידע על הצוואה הזו בנוסף ליורשים.

יש תנאים שאסור להכניס לצוואה?
כן. אסור להתנות תנאים על דרך השלילה – למשל : לבתי ישראלה – "אינני מוריש כלום"… יש לכתוב : "לבתי אריאלה … אני מוריש 1 ש"ח" או "לכל מי שיערער על צוואתי זו אני מוריש 1 ש"ח" , או "לכל מי שאינו מוזכר בצוואה זו ויטען לחלק בעזבוני – אני מוריש 1 ש"ח".

מקרה שהיה : אדם שהתאבד והותיר אחריו צוואה בה הסביר כי התאבדותו נובעת מאישתו וילדיו אשר פגעו בו קשות והוא לא רוצה להותיר להם אגורה שחוקה . בית המשפט קבע כי אין מדובר בצוואה מאחר ולא כתוב מי כן יורש והאישה והילדים זכו לבסוף בכל הירושה.

ואם אני רוצה שלא יחברו אותי למכונות ו/או טיפולים רפואיים מאריכי חיים?
מומלץ להכניס סעיף בנוסח זה : "אם חלילה אוגדר כ"חולה נוטה למות" – אני מצווה שלא להאריך את חיי באמצעים מלאכותיים".

דילוג לתוכן