אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

צוואות וירושות

רשימות אלו מהוות מידע ראשוני בלבד ואינן יעוץ משפטי.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.    

כששואלים אותי כיצד עדיף לערוך צוואה, אצל עו"ד או בכתב יד?
אני משיבה: "זה מאד תלוי …".
"במה זה תלוי?" שואלים אותי שוב בד"כ

מעשה שהיה כך היה. אישה ערירית שלא היו לה ילדים כתבה צוואה ולפיה הורישה את כלל נכסיה לחברתה וילדיה של אותה חברה. בין נכסי האישה הערירית היתה דירה בצפון הארץ. בדירה הנ"ל טיפלו בני זוג שהכירו את האישה בשנותיה האחרונות.

לעיתים לקוחות שואלים אותי – אני יכול לערוך ולכתוב צוואה לבד ללא עו"ד וללא הוצאות? התשובה היא כן כן…

מצאתי לנכון להכניס מאמר זה לאתר שלי בנושא "צוואה עכשיו" מאחר והוא נותן מידע מקיף בנושא צוואות בכלל ובנושא "צוואה הדדית" בפרט וכן בנושא "צוואה בחיים" . כמו כן המאמר נותן מענה לשאלות רבות ואני מביאה אותו ככתבו וכלשונו כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של עו"ד גד אופנהיימר

מה היא "צוואה ללא עוררין" ? כיצד עורכים "צוואה ללא עוררין" שתימנע מלחמות ירושה ?

אמא / אבא התבגרו וזקוקים למטפלת? שימו לב !!!! חשוב להחתים את המטפלת על כתב ויתור והשבה עוד טרם העסקתה ו/או כתנאי להמשך העסקתה בנוסח זה

האם ניתן לחלק את העזבון לאחר מות המוריש על אף שהותיר צוואה ובה ציווה על אשר ייעשה בעזבונו? בענין זה ראה פסק דין עמוס נגד שער (תמ"ש (ת"א) 15060/96

צוואה שוללת הינה צוואה המוציאה / מדירה יורשים מהירושה. מקרה שהיה כך היה: מקרה שהגיע לפתחו של רשם הירושות בתל אביב : מוריש כתב צוואה ובה הדיר את כל יורשיו מהעיזבון. אם לא די בכך הרי שהמוריש אף הדיר את זכותה של המדינה לרשת את נכסיו (כידוע – נכס ללא בעלים שייך למדינה).

יורשים של עיזבון, בין שבירושה על פי דין ובין שבירושה על פי צוואה, יכולים לערוך ביניהם הסכם, המחלק את העיזבון בשונה מאופן החלוקה הקבוע על פי החוק או בצוואתו של הנפטר, כל עוד לא משולמת תמורה כלשהי למי מן היורשים בכסף או בשווה כסף ממקור שמחוץ לכספי העיזבון.

כל יורש או זוכה בצוואה רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון, גם לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. בקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה, במשרדי הרשם או באמצעות הדואר, למעט מקרים שבהם הבקשה אינה נעשית בהסכמת כל היורשים, ובקשה זו מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של הנפטר.

במרבית המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח מציין זאת במפורש בצוואתו, למעט מקרים שבהם יש חילוקי דעות בין היורשים, או במקרים שבהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים.

מנהל עיזבון מתמנה מטעם האפוטרופוס הכללי ותפקידו לכנס את נכסי העיזבון, לשלם את חובות העיזבון ולחלק את יתרת העיזבון בין היורשים. על מנהל העיזבון להגיש פרטה ודו"חות לאפוטרופוס הכללי, בקשות שונות לבית המשפט, והליכים נוספים מטעם היורשים, הכרוכים כולם בתשלום אגרות ובהוצאות נלוות.

כדי לדאוג לחלוקת העזבון של אדם שנפטר מתמנה לעיתים מנהל עזבון מטעם הרשם לענייני ירושה. תפקידו בין השאר לפרוע את חובותיו של הנפטר , לאתר את היורשים, להסדיר את חלוקת העזבון.

נושא הירושות והעיזבונות הוא מורכב, מאחר שמתנהל לאחר מותו של המוריש. במקרים של חילוקי דעות לא ניתן לברר עם המוריש מה היו רצונותיו בטרם מותו, וגם אם הותיר אחריו צוואה מפורטת, מתעוררים לעתים סכסוכים שעלולים להביא לביטולה.

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם הם יחידות באגף האפוטרופוס הכללי המנוהלות בכל אחד ממחוזות האגף.
לשכות הרשם לענייני ירושה, החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה תשכ"ה-1965 והקמת מוסד זה בתאריך 1.9.1998. מאז, מוגשות אליהן כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.

סעיפים 35 ו-36 לחוק הירושה דנים באפשרויות ביטול הצוואה. המצווה יכול לבטל את צוואתו באמצעות כתיבת צוואה חדשה, באמצעות השמדת הצוואה שערך, או באחת מארבע דרכים.

לאחר מותו של המוריש עלולים לפרוץ סכסוכים על גורל העיזבון שהותיר אחריו, בייחוד כאשר העיזבון כולל סכומים נכבדים של כסף העומדים לחלוקה, נכסים רבים כגון דירות, חנויות או משרדים, או חפצים יקרי ערך. סכסוכים אלה יכולים לפרוץ מסיבות שונות, ולא תמיד ניתן למנוע אותם מראש, גם באמצעות כתיבת צוואה ברורה וחד-משמעית.

כדי לחלק את עיזבונו של הנפטר על פי הצוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה, המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין. הגשת הבקשה מתפרסמת בעיתונות וברשומות כדי לאפשר הגשת התנגדויות לצוואה.

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש לפרטיו, אלא מכריע בסוגיית זכויות הירושה ויורשיו של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, או לאחד מבתי הדין הדתיים.

בהיעדר צוואה, זכות הראשונים בירושה מתחלקת שווה בשווה בין בן הזוג של הנפטר ובין ילדיו של הנפטר. בן הזוג מקבל מחצית מן הירושה, והילדים מתחלקים שווה בשווה במחצית הנותרת. בנוסף למחצית מכלל הרכוש זכאי בן הזוג לרשת גם את המטלטלין ואת מכונית הנוסעים של המנוח, אם הייתה לו כזו.

מטפלות רבות מתקבלות לחיק המשפחה, ואולם לעיתים, המטפלת בהורה מבוגר עלולה לדרוש מבית המשפט לרשת את המטופל.

על פי החוק בעת הענקת דירה במתנה לקרוב משפחה יש להביא בחשבון משתנים רבים של נותן המתנה ושל מקבלה כגון גיל, מצב משפחתי, מצב קרבה וכיוצ"ב לכן מומלץ לבצע פעולה זו עם ליווי משפטי.

מה יעלה בגורל הפסדים שנוצרו לאדם שנפטר עוד לפני שעלה בידו לקזז אותם?
האם ההפסדים הנ"ל יורדים לטמיון, או שמא היורשים זכאים לקזזם כנגד הכנסותיהם?

אזהרה!!!! בני זוג נשואים שימו לב!!! חשבון הבנק המשותף שלכם עלול להיסגר בפניכם כשאחד מבני הזוג הולך לעולמו!!! בני זוג המחזיקים חשבון משותף לא תמיד מודעים למצב בו אחד מהם נפטר והנותר לא יכול להשתמש בחשבון הבנק המשותף.

לשני בני זוג מבוגרים היו שתי דירות מגורים. בני הזוג היו מעוניינים למכור את שתי הדירות בו זמנית מאחר והיו זקוקים לכסף על מנת לרכוש זכות בדיור מוגן. עורך הדין הזהירם כי אם יעשו כן ייאלצו לשלם מס שבח בעלות גבוהה.

בחודש אוגוסט 2005 תוקן חוק הירושה, התשס"ה-2005 (תיקון מספר 12) והתווסף לו סעיף 8א' הדן בעניין צוואות הדדיות.

ככלל, המחוקק מעוניין למנוע השפעה חיצונית על המצווה מסוגים שונים אשר תביא לעיוותים ברצונו. לכן כל הוראה בצוואה אשר נעשתה בשל השפעה אסורה עלולה לפסול את הצוואה.

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מכיר בזכות הקניין כזכות מוגנת. רכושו של אדם לאחר פטירתו נקרא עזבון והוא כולל כל סוג של רכוש שהיה לנפטר.

המשפט הישראלי, על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מכיר בארבעה סוגי צוואות.

דילוג לתוכן