אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

מתי ממנים מנהל עיזבון? – יולי 2009

במרבית המקרים נהוג לא למנות מנהל עיזבון, גם אם המנוח מציין זאת במפורש בצוואתו, למעט מקרים שבהם יש חילוקי דעות בין היורשים, או במקרים שבהם לא ניתן לאתר חלק מן היורשים.
כמנהל עיזבון יכול להתמנות כל אדם שאינו מוזכר כיורש בצוואתו של הנפטר:

  • מי שהנפטר ציין בצוואתו כמנהל עיזבון.
  • אדם שלא הוזכר בצוואה, אך כל היורשים המוזכרים בצוואה מסכימים על מינויו למנהל עיזבון.
  • במקרה שהנפטר לא השאיר צוואה, כל אדם המוסכם על כל היורשים על פי דין.

בכל מקרה אחר, או במקרה שהבקשה היא למינוי מנהל עיזבון זמני, יש להגיש את הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה.

דילוג לתוכן