אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

הרשם לענייני ירושה או "רשם הירושות" – יולי 2009

הרשמים לענייני ירושה ולשכותיהם הם יחידות באגף האפוטרופוס הכללי המנוהלות בכל אחד ממחוזות האגף.
לשכות הרשם לענייני ירושה, החלו בפעילותן עם תיקון חוק הירושה תשכ"ה-1965 והקמת מוסד זה בתאריך 1.9.1998. מאז, מוגשות אליהן כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.
במקרים מסוימים, כקביעת החוק, יסתיים ההליך במתן צו ירושה או קיום צוואה על ידי הרשם לענייני ירושה. במקרים אחרים, מועברת הבקשה, לאחר השלמת פעולות מקדמיות, להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

תפקידי רשם הירושה

עובדי לשכות הרשם לענייני ירושה בודקים, בין היתר, אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, אם הפקיד צוואה, ודואגים לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה. כל ההתנגדויות לבקשות לצווי ירושה או קיום צוואה, מוגשות אף הן ללשכות הרשמים לענייני ירושה (לאחר שהתיק הועבר לבית המשפט, התנגדויות תוגשנה אליו).
כל המידע בלשכות הרשם לענייני ירושה מצוי במאגר ממוחשב ומקושר בין כל המחוזות. צו הירושה, הניתן על ידי הרשמים לענייני ירושה, מצוי במאגר הממוחשב בלשכות וניתן לקבלו בכל עת.

הרשם לענייני ירושה מוסמך לעשות צוואות. מצווה יכול, אף שאינו חייב, להפקיד צוואתו בלשכת הרשם לענייני ירושה. ההפקדה תעשה על ידי המצווה, באופן אישי. הוא זכאי לקבלה בחזרה. העובדה שהמצווה עשה צוואה ותוכנה חסויים כל עוד המצווה בחיים. הפקדת צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מבטיחה שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה אחריו, בהתעלם ממנה.

כל הפעולות הנעשות על ידי לשכות הרשמים לענייני ירושה חייבות בתשלום אגרה בשיעור הקבוע בתקנות.

לשכות הרשמים לענייני ירושה מצויות בתל אביב, חיפה, נצרת עילית, ירושלים ובאר שבע.

דילוג לתוכן