אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

ביטול צוואה – יולי 2009

סעיפים 35 ו-36 לחוק הירושה דנים באפשרויות ביטול הצוואה. המצווה יכול לבטל את צוואתו באמצעות כתיבת צוואה חדשה, באמצעות השמדת הצוואה שערך, או באחת מארבע דרכים:

  • ביטול בכתב יד: המצווה כותב בכתב ידו כי הצוואה מתבטלת, רושם את תאריך הביטול, וחותם בכתב ידו.
  • ביטול בפני עדים: כתב ביטול שנערך בכתב, בציון תאריך ובצירוף חתימת המצווה, שהצהיר בפני שני עדים כי הוא מבטל את צוואתו. העדים צריכים לאשר את הביטול בחתימתם.
  • ביטול בפני רשות: ביטול הצוואה בפני שופט, רשם או דיין, בעל פה או בכתב.
  • ביטול בעל פה: מצווה הנמצא על סף מוות, או מאמין כי הוא נמצא במצב כזה, יכול לבטל את צוואתו בעל פה, בפני שני עדים המבינים את לשונו.


בכל מקרה, צוואה מתבטלת מאליה אם מוכח שהיא נערכה בנוכחותו או במעורבותו של אדם המוזכר בצוואה כאחד היורשים.

דילוג לתוכן