אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

האם מטפלת יכולה לטעון להיותה ידועה בציבור ולרשת את עזבון המטופל המבוגר? – פברואר 2009

מטפלות רבות מסורות ומתקבלות לחיק המשפחה כבת בית של ממש ואולם לעיתים האישה המסורה המטפלת בהורה מבוגר עלולה לדרוש מבית המשפט להכיר בה כידועה בציבור ותהא הזכאית לרשת אותו. כמה פעולות פשוטות לפני תחילת העסקתה תימנענה מאבק משפטי ממושך !!!
לעיתים יכולה מטפלת מסורה לטעון כי היתה ידועה בציבור של הקשיש בו טיפלה ולעיתים מגלים ילדיו כי טרם מותו ערך צוואה לטובתה והוריש לה את עזבונו, כולו או חלקו.

עפ"י החוק הישראלי ידועה בציבור יורשת את המנוח כאילו היתה אישתו החוקית בהתמלא תנאים מסויימים. כלומר היא זכאית לרשת לפחות מחצית מרכושו ולעיתים אף יותר. מתי תוכר המטפלת כידועה בציבור?
הדרישות להכרזה על אישה כידועה בציבור הן מינימליות: משק בית משותף, מגורים תחת קורת גג אחת , קיום חיי משפחה.
חשוב לציין כי הדרישה לקיום חיי משפחה יכולה להתמלא אף בהעדר קיום יחסי מין. למשל כשמוכח שהמנוח לא יכל לקיים יחסי מין מסיבה רפואית. לעיתים קרובות מופיעים הקשיש והמטפלת בציבור יחדיו, יוצאים לחופשות ולארועים יחדיו, מטיילים בפארק יחדיו וכיוצ"ב. לכן אף קשה לסתור עדות של מטפלת לפיה התגוררה עם המנוח בחדר אחד או קיימה עימו יחסים באופן תדיר שכן היחיד שיכול לסתור עדות זו הוא הקשיש עצמו אשר הלך לעולמו.
כשמדובר במטפלת הרי ששתי הדרישות הראשונות מתקיימות ממילא (משק בית משותף ומגורים תחת קורת גג אחת). מקרה שעלה לאחרונה בבית המשפט והוכרע לבסוף לטובת בני המשפחה לאחר כ-3 שנות מאבק הביאה המטפלת עדויות של אנשים זרים על חייה האינטימיים עם אבי המשפחה שקשה היה לסתור.
לאבי המשפחה, אלמן בן 82 ,הוצמדה מטפלת אשר דיברה את שפתו. האיש תיפקד באופן סביר ונידרש למעט עזרה בהליכה ובעבודות הבית. המטפלת הלבבית התקבלה כבת בית. לאחר כשלוש שנים הלך האב לעולמו. ילדיו הוכו בתדהמה כשקיבלו לידיהם בקשה שהגישה המטפלת לרשם הירושה, להכיר בה כידועה בציבור של המנוח וכיורשת של מחצית מעיזבונו.

במסגרת ההליך המשפטי הציגה המטפלת תמונות מטיולים משותפים עם המנוח בהם ניראו בקירבה פיזית וכן הציגה סרט וידאו בו נראו מחובקים ומאושרים כהוכחה לדבריה ליחסים הרומנטיים וללילות הסוערים שהעבירו יחד. כמו כן, צירפה מתנות שקיבלה ממנו, תצהירים של חברותיה ושל שכן בבניין אשר העידו על הקשר הקרוב שהיה ביניהם.
ואולם סרט הווידיאו שהציגה כלל פרטים מסגירים באשר למועד ההסרטה ומברור הענין עלה שצילומו התרחש במועד הקרוב לפטירת האב, כאשר היה במצב שבו כבר לא הבין את מעשיו, ושלא במועד שעליו העידה המטפלת. כמו כן העלתה חקירה כי המטפלת סולקה בעבר מבית אבות שבו עבדה בגין ניסיון לשידול זקנים. ממצאים אלה הביאו אותה להסיר את תביעתה בבושת פנים.
כמה פעולות פשוטות לפני תחילת העסקת המטפלת תימנענה מאבק משפטי ממושך !!!

  1. מומלץ להחתים את האב על צוואה מפורשת בה הוא מוריש את עזבונו לבני המשפחה. פעולה זו תימנע את זכות הירושה מהידועה בציבור שכן ירושה על פי דין מתקיימת רק בהעדר צוואה.
  2. מומלץ להחתים את האב על מסמכי "מתנה". פעולה זו תיגרום לכך שלא יהיה עיזבון. כמובן יש לציין במסמכי המתנה כי האב רשאי להתגורר בנכס עד יום מותו. מסמכים אלה מאפשרים לילדים לטעון לאחר פטירה כי לא נותר בעזבונו דבר, ולכן הידועה בציבור כביכול, אינה יכולה לקבל דבר. מסמכי מתנה מעבירים את הרכוש במתנה ליורשים בעוד המנוח בחיים אך מאפשרים לו לעשות בהם שימוש מלא כל עוד הוא בחיים.
  3. מומלץ מאד להחתים את המטפלת על מסמך בו היא מתחייבת להעביר לבני המשפחה כל זכות שתקבל מכוח טענה של ידועה בציבור. זוהי פעולה בלתי הפיכה. זהו מסמך שאינו ניתן לשינוי כפי שניתן לעשות באמצעות הכנת צוואה חדשה. מומלץ מאד לבצע פעולה זו כאשר האב אינו משתף פעולה או עשוי לשנות את דעתו בעתיד.
דילוג לתוכן