אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

צוואה מוסרטת – פברואר 2009

צוואה מוסרטת בוידאו אינה "תופסת" עפ"י דין מאחר ואינה עונה על דרישות חוק הירושה באשר לצורות הצוואה הקיימות בו. חוק הירושה מפרט ארבעה סוגי צוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואת שכיב מרע.

מאחר וצוואה מוסרטת אינה עונה על אף אחת מהצורות הנ"ל, היא לא הוכרה עד היום על ידי בתי משפט. ואולם לאור ההתקדמות הטכנולוגית ייתכן שבעתיד ניתן יהיה לטעון לכשרותה של צוואה מוסרטת (בוידאו, או אודיו) כשהיא חתומה ונושאת תאריך.

ראוי לציין כי צוואה מוסרטת יכולה לשמש תוספת ראייתית לצוואה כדין ויכולה להעיד על הליך עריכת הצוואה,כתיבתה וחתימתה. לכן, ניתן להוסיף על הצוואה הכתובה סרטון המציג את המוריש כשהוא מדבר ומציג את תוכן צוואתו, בכך אף תאושר זהותו, וכן ניתן לצלמו כשהוא חותם עליה.

מתי כדאי להוסיף סרטון של המצווה בנוסף לצוואה הכתובה? כאשר קיים חשש שתוגשנה התנגדויות לצוואה מומלץ לערוך צוואה כדין ולהוסיף לה סרטון בקלטת וידאו המתעד את המצווה כשהוא מפרט או חוזר על האמור בצוואתו ומבהיר כי זה רצונו וכי הצוואה נערכת ללא השפעה זרה, ללא כפיה, אילוץ או איום.

דילוג לתוכן