אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

צוואה ללא עוררין – מאת עו"ד אילה בירגר – ינואר 2012

צוואה מושלמת אמורה להיות ערוכה ללא עוררין, כך שתימנע מלחמות ירושה ותימנע התנגדות לקיומה.

מי שאינו יודע להסדיר את רכושו, כפי שיחולק לאחר מותו, עלול לגרום למלחמות ירושה קשות בתוך המשפחה ולקרע שלעיתים אינו ניתן לאיחוי.

כיצד, אם כן, עורכים "צוואה ללא עוררין" שלא ניתן לערער עליה ? או לפחות קשה מאד.

צוואה ללא עוררין צריכה לענות על מספר קריטריונים :

* עליה להיות ברורה, חדה ונהירה ולא מעורפלת כך שלא ניתן יהיה לערער עליה ו/או על מצבו של המצווה.
* עליה לשקף נכונה את רצונו של המצווה. * עליה להיות חתומה ע"י המצווה, כדי למנוע טענה כאילו חתימתו זוייפה.
* עליה לשאת תאריך וחתימת המצווה בנוכחות עדים אשר וידאו את זהות המצווה ונכחו בשעת החתימה.
* עליה לשקף מציאות לפיה המצווה היה צלול בדעתו, התמצא בענייני המציאות, ידע והבין על מה הוא חותם.
* הצוואה אמורה לשקף את רצונו האמיתי האחרון של המצווה באשר למה שייעשה ברכושו לאחר אריכות ימים ושנים.
* עליה לשקף מצב שלא היתה על המצווה השפעה זרה ו/או בלתי הוגנת.
* עליה למנוע טענה כי המצווה הוטעה ו/או לא ידע על מה הוא חותם.
* כל תהליך עריכת הצוואה והחתימה עליה מתועד, מצולם ומוקלט בוידאו באיכות שמע ותמונה גבוהות וללא עריכה. עותק יישמר על גבי דיסק בצמוד לצוואה במשרד עורך הדין.

אילה בירגר עו"ד

דילוג לתוכן