אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

כיצד מגישים בקשה למינוי מנהל עיזבון? יולי 2009

כל יורש או זוכה בצוואה רשאי לבקש מינוי מנהל עיזבון זמני כדי לשמור על נכסי העיזבון, גם לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה. בקשה למינוי מנהל עיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה, במשרדי הרשם או באמצעות הדואר, למעט מקרים שבהם הבקשה אינה נעשית בהסכמת כל היורשים, ובקשה זו מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריו של הנפטר.
הבקשה צריכה להיות מוגשת בשלושה עותקים, ולכלול טפסים ומסמכים שונים וכן תצהיר ובו נימוקים לבקשה למנות מנהל עזבון ותשלום עבור אגרה לבקשה למינוי מנהל עזבון. יש להגיש מספר מסויים של עותקים עפ"י דרישות הרשם לענייני ירושה.

דילוג לתוכן