אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

איך מוכרים דירה שנירכשה במסגרת קבוצת רכישה עוד טרם סיום הפרוייקט? – דצמבר 2009

אם הצטרפתם לקבוצת רכישה ואתם מעוניינים למכור את הנכס שלכם עוד טרם סיום הפרוייקט שימו לב למספר פרטים חשובים. לעיתים הצורך למכור מתעורר לאחר רכישת הקרקע ולעיתים במהלך הבניה או בתום הבניה ועוד טרם רישום הזכויות בדירה בטאבו.

שימו לב כיצד עליכם לפעול:

לאחר רכישת הקרקע ועוד טרם תחילת הבניה:

 1. יש לקבל את הסכמת חברי הקבוצה.
 2. יש לקבל את אישור הבנק המלווה את הפרוייקט.
 3. יש לדאוג לכך שהקונה יקח על עצמו את כל חיובי המוכר כלפי חברי הקבוצה.
 4. על המוכר לדעת כי לא יוכל לקבל פטור ממס שבח מאחר והבניה לא הושלמה.
 5. הקונה ידרש לשלם מס רכישה בגובה 5%.

בזמן הבניה

 1. יש לקבל את הסכמת חברי הקבוצה.
 2. יש לקבל את אישור הבנק המלווה את הפרוייקט.
 3. הקונה לוקח על עצמו את כל חיובי המוכר.
 4. לא ניתן לקבל פטור ממס שבח מאחר והבניה טרם הושלמה.


לאחר קבלת החזקה בדירה ועוד קודם רישום הבית המשותף:

 1. יש לקבל התחייבות הקוה לקבל על עצמו את חיובי המוכר.
 2. יש לוודא שהמוכר סילק את כל התשלומים המגיעים ממנו ובפרט תשלום לעו"ד ונותני שירות בקשר לרישום הבית המשותף (אשר טרם בוצע).
דילוג לתוכן