טיפ 1: לשוכר דירה

 
שוכר דירה - שים לב !!!
מספר דגשים אשר חשוב לעמוד עליהם במו"מ הקודם לחתימת הסכם השכירות:

  • מומלץ לבקש מהמשכיר, עוד לפני החתימה על החוזה - נסח טאבו המעיד שהוא הבעלים הרשום של הדירה.
  • אופציה - האופציה היא לשוכר בלבד. חשוב לשים לב האם יש תנאים מוקדמים שרק בהתקיימם ניתן לממש את האופציה. למשל הודעה מוקדמת של השוכר 60 יום לפני תום תקופת השכירות, על רצונו לממש את האופציה.
  • בטחונות - חשוב להיות מודעים למהות כל בטוחה. למשל שטר חוב, שיקים לבטחון וכו'.
  • שטר חוב - משמעותו שאם יופר החוזה ע"י השוכר , המשכיר יוכל לממש את השטר. למשל אם השוכר לא ישלם את דמי השכירות. חשוב לבקש את השטר בחזרה בתום תקופת השכירות .
  • ערבות בנקאית - גם היא נועדה לשמש ערבות לכך שהשוכר עומד בחיוביו עפ"י הסכם השכירות. לערבות הבנקאים עלויות נלוות כגון עמלה וכו' שיש לשים לב אליהן. כמו כן הבנק דורש שסכום הערבות יופקד בתוכנית סגורה שאין נגישות אליה כל עוד הערבות בתוקף.
  • ערבים -הערבים מתחייבים להיות אחראים לחיובי השוכר כלפי המשכיר ואם לא יעמוד בחיוביו יינקטו הליכים אף כנגד הערבים.
  • קילקולים - חשוב לשים לב שקילקולים שניגרמו שלא באשמת השוכר יחולו על המשכיר (למשל: פיצוץ בצנרת...).