אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

המס על דמי שכירות למגורים נכון ליום 11.11.15. מאת: עו"ד אילה בירגר / רו"ח ניר סבג 11.11.15

תיקרת המס על השכרת דירות למגורים עומדת כיום על סך של 5070 ₪. כלומר, לדוגמא, אדם אשר משכיר דירה אחת למגורים או 5 דירות למגורים ואשר דמי השכירות המתקבלים מכל ההדירות הנ"ל יחדיו מגיעים עד לסך של 5070 ₪ לחודש – בעל הדירה/ות יהא פטור ממס. ואולם – אם שכר הדירה המתקבל מהדירות הנ"ל עובר את הסכום הנ"ל הרי שמסלולי המס האפשריים העומדים בפני בעלי הדירה הינם כדלקמן:
 
  • מסלול ראשון – פטור עד 5070 ₪ לשנת המס 2015. במסלול זה ניתן לדווח על סכומים אשר עוברים את תקרת הפטור אך יש סנקציה: הסכום אשר עובר את תקרת הפטור מוכפל בשתיים – והסכום הנ"ל ידווח כהכנסה בידי בעל הדירה לפי המס השולי שלו. סך ההכנסות משכר הדירה בניכוי פעמיים הסכום שעבר את תיקרת הפטור ידווח כהכנסה פטורה מדמי שכירות למגורים.
  • מסלול שני – 10% מגובה שכר הדירה המתקבל מהדירות המושכרות – החל מהשקל הראשון.
  • מסלול שלישי – חישוב הרווח הנקי המתקבל מדמי השכירות בניכוי ההוצאות על הדירה (כגון: שיפוצים / תיקונים וכיוצ"ב) – הרווח נטו לאחר ניכוי ההוצאות יצטרף לרווח של הנישום וימוסה לפי המס השולי של בעל הדירה.
דילוג לתוכן