אילה ברגר

טלפון: 972-9-8844156
פקס: 972-9-884667
אימייל: ayala.birger@gmail.com

תמ"א 38 על קצה המזלג – מרץ 2009

במדינת ישראל קיימים שברים פעילים, ביניהם השבר הסורי-אפריקני ושבר יגור. לדעת מומחים, רעידת אדמה חזקה הינה עניין של זמן והיא עלולה להשפיע על עשרות ק"מ ממוקד הרעש, ומכאן שכל שטח מדינת ישראל מצוי בסכנה. אסונות טבע ורעידות אדמה עלולים לפקוד כאמור אף את מדינת ישראל ולכן יש לחזק מיבנים מסוכנים.

הסיכון העיקרי לאוכלוסייה ולרכוש הוא מפגיעת רעידת האדמה במבנים שאינם בנויים עפ"י התקן, העלולים לקרוס או להינזק באופן משמעותי. תכנון ובנייה נכונים בהתאם לתקנים עשויי להקטין באופן משמעותי את הנזק הצפוי לרכוש ולנפש.

בענין זה הוקמה ועדת היגוי ממשלתית שהכינה את תוכנית המתאר הארצית מספר 38 (תמ"א 38) שמטרתה לשפר את עמידות המיבנים הקיימים בפני רעידות אדמה. התוכנית אושרה ע"י ממשלת ישראל בשנת 2005.

פרטים נוספים באתר הרשמי של משרד הפנים

כאמור תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית שאושרה ע"י ממשלת ישראל במאי 2005 ונועדה לתמרץ בעלי דירות ברחבי הארץ לחזק את יסודות הבניינים בהם הם גרים, על ידי מתן אישורי בנייה נוספים שיאפשרו את מימון הפרוייקט. ברחבי הארץ כבר החלו לאחרונה בעלי לאחרונה לבצע פרוייקטים במסגרת תמ"א 38.

מי זכאי להטבות ע"פ תקנות תמ"א 38?
מבנים אשר נבנו טרם 1980 והינם בני שלוש קומות ומעלה.

האם קיים חשש אמיתי לרעידת אדמה בישראל?
לפי מחקרים של הממשלה ומוסדות החקר בישראל – קיים חשש שבתוך מספר שנים יפקוד את ישראל רעש אדמה בקנה מידה גבוה שמסוגל להסב נזק רב למבנים.

איך זה עובד ומה צריך לעשות?
ראשית, יש לגבש את כלל הדיירים של הבנין להסכמה אחת לביצוע הפרוייקט. לאחר מכן, יש להתקשר עם מומחים כגון: קבלן/יזם/יועץ משפטי/שמאי לביצוע הפרוייקט.
היזם/קבלן שמבצע את הפרוייקט עורך בדיקות מקיפות לבניין ומול העירייה ורשויות נוספות. לאחר השלמת כל הבדיקות והוצאת התוכניות הנדרשות לביצוע, מבצעים את הפרוייקט.

למה זה כדאי?

העקרון בפרוייקטים של תמ"א 38 הוא שהדיירים לא מוציאים כסף מכיסם והקבלן /יזם מבצע את הפרוייקט בתמורה, בד"כ, מקבל זכויות בניה על הגג.
על פי רב, הפרוייקט משפר את רמת הבטיחות של הדיירים, איכות החיים, ומעלה את ערך הדירות.

מה כולל בפרוייקט?
הפרוייקט כולל בד"כ: חיזוק המבנה ויסודותיו לעמידות בפני רעידות אדמה, הוספת או שיפוץ מעלית לבניין, שיפוץ חיצוני ופנימי של הבניין (חזיתות וחדר מדרגות) וכיוצ"ב.

פרוט

למה צריך את תמ"א 38?
צידה המזרחי של מדינת ישראל הוא אזור בעל סיכון גבוה לרעידות אדמה. זהו אזור בקע ים המלח הידוע בכינוי השבר הסורי-אפריקני. בתוך התחום הזה כלולים אזורי הצפיפות המרביים של ישראל.

אילו אזורים במדינת ישראל מצויים בסכנה?
אזור בקע ים המלח, שדירת ההר, מישור החוף ואדן היבשת, רכס הכרמל ועמקי הצפון, מרחב הגליל התחתון והעליון.

מה מטרת תמ"א 38?
מטרת התוכנית היא לקבוע כללים וסדרים תיכנוניים כחלק ממכלול רחב של הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים שמטרתם שיפור מיבנים וחיזוקם לצורך עמידות בפני רעידות אדמה. כמו כן מטרת התוכנית לזהות מיבנים שיש לחזק, ולעודד את חיזוקם באמצעות תוספות בניה באמצעות יצירת מסגרת סטטוטורית (חוקים ותקנות) שתאפשר מתן היתרי בניה לשינויי המבנים לצורך חיזוקם מכוח התוכנית וכן קביעת תנאים למימוש תוספות הבניה שיותרו בגין חיזוק המבנים.

על מי חלה התוכנית?
על כל שטח מדינת ישראל. על מיבנים קיימים אשר הוצא היתר לבנייתם לפני 1 בינואר 1980, למעט מיבנים העומדים בתקן הישראלי (ת"י) מספר 413 . ולמעט מיבנים עד שתי קומות בשטח של עד 400 מ"ר וכן מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן כגון מחסנים או מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט.

מה מקבלים בתמורה לחיזוק המבנה?
מי שיממש את תמ"א 38 יקבל תמריצים כדלקמן : תמ"א 39 מציעה תמריצים לעידוד ביצוע החיזוק במבנים אך אינה כופה זאת. קביעת הצורך בחיזוק תיבחן ע"י מהנדס אשר יגיש חוות דעת המפרטת את מצבו של המבנה (מצב הקונסטרוקציה) ואת הדרכים המומלצות על ידו לחיזוק המבנה. התמ"א קובעת הוראות למתן היתרי בניה לצורך חיזוק בלבד. כדי לאפשר את החיזוק מתירה התמ"א חריגה מקווי בניה ומגובה המותרים ע"פ התוכנית המאושרת החלה על המקום. במקביל מציעה התמ"א תמריצים לביצוע החיזוק בצורת תוספות בניה. לבנייני מגורים מציעה התמ"א שני סוגי תוספות:

  • תוספות יחידות מגורים למבנה.
  • הרחבת יחידות הדיור הקיימות.
    תוספת יחידות דיור למבנה יכולה להתבצע על ידי סגירת קומת עמודים, תוספת קומה או תוספת אגף והיא מיועדת לשמש תמריץ ישיר למימון החיזוק, באופן שניתן יהיה למכור את יחידות הדיור החדשות ולממן באמצעותם את חיזוק המבנה כולו. תוספת הבניה המיועדות להרחבת דיור מאפשרת הגדלת רווחת הדיירים בבניין והגדלת ערך הדירות. התמ"א אף מאפשרת לשלב בין שני סוגי התוספות: תוספת יחידות דיור והרחבת הקיימות.
 
שיטות חיזוק נוספות הן באמצעות תוספות בניה.
דילוג לתוכן